Intermodal, akwizycje, Centralny Hub Logistyczny - nowy prezes PKP Cargo o wyzwaniach dla spółki

Intermodal, akwizycje, Centralny Hub Logistyczny - nowy prezes PKP Cargo o wyzwaniach dla spółki

29 marca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Nowy prezes PKP Cargo przedstawił strategię Grupy na najbliższe lata. Największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce chce zdywersyfikować swoją działalność w zakresie przewożonych rodzajów towarów. Spółka nie wyklucza także akwizycji.

Fot. PKP Cargo

26 marca rada nadzorcza PKP Cargo powołała Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa zarządu spółki. Nowy szef największego przewoźnika towarowego w Polsce zaprezentował wizję rozwoju firmy na najbliższe lata a także wyzwania w perspektywie wieloletniej. PKP Cargo prognozuje wzrost przewozów intermodalnych oraz niektórych kategorii transportów masowych. Spółka planuje akwizycje a także projekt joint venture.

– Przeprowadzamy szczegółowe analizy ewentualnych przejęć. Pracujemy nad dużym projektem logistycznym, który ma wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną. W projekcie tym chcemy być liderem. Mam tu na myśli Nowy Jedwabny Szlak. O projekcie tym poinformujemy do końca roku  - powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

PKP Cargo chce wziąć udział w przyszłych dużych inwestycjach, które wzmocnią pozycję Polski jako ważnego kraju tranzytowego na szlaku Europa – Chiny. Spółka chce dzięki temu pozyskać nowych klientów.

– Naszą ambicją jest oferowanie łańcucha logistycznego. Chcemy mieć wpływ na tworzenie tego łańcucha od początku do końca. Musimy mieć na uwadze nasze przewagi konkurencyjne oraz wyzwania które stoją przed branżą. Rozmawiamy o logistycznym projekcie joint venture, który umożliwi przejęcie transportu 5 tys. ton ładunków z Chin do Europy – zapowiedział nowy prezes PKP Cargo.

W najbliższych latach PKP Cargo planuje wydać ponad 1 mld zł na inwestycje. – Ja traktuję inwestycje w kontekście jej zasadności pod względem okresu zwrotu wydatków.  Jeżeli wzrost organiczny będzie wymagał inwestycji, które przełożą się na te parametry, które są pozytywne będziemy je realizować. Inwestycje są uzależnione od tempa wzrostu – powiedział Warszewicz.

PKP Cargo przewiduje wzrost w obszarze towarów masowych i transportu intermodalnego. Przewoźnik liczy na efekty programu inwestycyjnego PKP PLK. Zwiększenie prędkości handlowej pociągów towarowych może zmniejszyć zapotrzebowanie na tabor, dzięki czemu PKP Cargo będzie mogło realizować zwiększony popyt na przewozy towarów.

Nowy zarząd PKP Cargo chce wziąć udział w tzw. Nowej Rewolucji Przemysłowej 4.0. Jako największe wyzwania spółka wskazuje fakt, że 70% infrastruktury która będzie w 2050 r. dzisiaj nie istnieje. PKP Cargo zamierza też uczestniczyć w nowatorskich projektach transportowych. Jako wyzwania dla spółki nowy prezes wymienił  projekt Centralnego „Hubu” Logistycznego oraz ideę „Trójmorza ABC” (Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne).

– Wybiegamy w przyszłość. Dzisiaj widać, że model konsumpcji i przewozów w Europie zmienia się na korzyść intermodalu. Chociażby projekt Hyperloopa zawiera element przewozów intermodalnych. To jest projekt przygotowany do transportowania kontenerów. My chcemy uczestniczyć w rozwijającym się rynku transportu intermodalnego. Przyszłościowe futurystyczne projekty nie są sprzeczne z tym, co już dzisiaj robimy – powiedział Warsewicz.

 

PODZIEL SIĘ