Newag zmodernizuje lokomotywy SM48 PKP Cargo

Newag zmodernizuje lokomotywy SM48 PKP Cargo

04 kwietnia 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo zawarło z firmą Newag umowę na modernizację 60 lokomotyw spalinowych serii SM48. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi około 388 mln zł netto.

Fot. Conrado Wikimedia Commons

W ramach podpisanej 4 kwietnia br. umowy zostanie zmodernizowanych w okresie od października 2018 do maja 2021 roku 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 ze zmianą serii na ST48, polegającą na budowie nowego nadwozia w technologii modułowej, wymianie agregatu prądotwórczego, aparatury hamulcowej oraz maszyn i urządzeń pomocniczych. Lokomotywy zostaną wyposażone w nowoczesny system sterowania  i nową ergonomiczną kabinę maszynisty oraz będą przystosowane do jednoosobowej obsługi. Umowa obejmuje także dostawę oprogramowania i licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy oraz zestawu narzędzi specjalistycznych do diagnostyki i napraw silnika spalinowego.

– Zawarta umowa wpisuje się w realizację strategii spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku oraz budowy przewag konkurencyjnych. Jest to także odpowiedź na potrzeby rynku, szczególnie wzrostu przewozu kruszyw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach. Zastosowane w ramach modernizacji nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na poprawę osiągów trakcyjnych lokomotyw z jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawą wskaźnika dostępności. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne, dzięki wymianie silników spalinowych – powiedział Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.

– Mamy satysfakcję, że możemy kontynuować proces modernizacji lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo. W latach 2013-2016 zmodernizowaliśmy już 30 sztuk tych pojazdów. Zdobyte w tym okresie doświadczenie, a także stosowane przez nas nowoczesne technologie i profesjonalna załoga są gwarantem pełnego i terminowego wywiązania się z zawartej umowy – podkreślił Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newagu.

 

PODZIEL SIĘ