Aż 580 milionów złotych na pociągi dla Kolei Mazowieckich

Aż 580 milionów złotych na pociągi dla Kolei Mazowieckich

05 kwietnia 2018 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie podpisały w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy na dofinansowanie zakupu 55 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Flirt produkcji Stadlera.

Fot. Koleje Mazowieckie

W czwartek, 5 kwietnia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały podpisane cztery umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Z 1,22 mld zł alokacji przyznanej na konkurs, Koleje Mazowieckie otrzymały blisko 50 proc.

– Umowy Kolei Mazowieckich dotyczą 4 z 11 inwestycji w modernizację i zakup pociągów dla przewoźników kolejowych, które zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Umowy zawarte pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Kolejami Mazowieckimi gwarantują dofinansowanie największego w historii przetargu na zakup taboru - 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, „Flirtów” najnowszej generacji, które wyprodukuje firma Stadler. Na realizację tej inwestycji spółka aplikowała o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

– Gratuluję beneficjentowi i właścicielowi Kolei Mazowieckich, bo otrzymali dofinansowanie w czterech z jedenastu projektów. W ciągu dwóch lat zobaczymy efekty dzisiejszych umów. Ten tabor, w połączeniu z inwestycjami infrastrukturalnymi, znacząco wpłynie na komfort podróży po Mazowszu – powiedział Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Całkowita wartość projektów na 55 pojazdów wyniesie ponad 1,42 mld zł. Dofinansowanie z CUPT ustanowione zostało na poziomie 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych, co stanowi rekordową kwotę 580,25 mln zł.

– Pociągi będą nowoczesne i energooszczędne, zostaną wyprodukowane w Siedlcach co będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla Mazowsza – podkreślił Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

PODZIEL SIĘ