Ustawa o kolejach historycznych przyjęta przez Senat

Ustawa o kolejach historycznych przyjęta przez Senat

17 kwietnia 2018 | Autor: ŁK
PODZIEL SIĘ

Senat przyjął bez poprawek ustawę, która ma ułatwić funkcjonowanie kolei historycznych i turystycznych. Zabytki kolei zostaną m.in. zwolnione z obowiązku zachowania norm interoperacyjności.

Fot. TKKW

Projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym został przygotowany w celu wsparcia organizacji pozarządowych i samorządów opiekujących się zabytkami kolei. 16 kwietnia nowelizację przyjął sejm a to oznacza, że projekt trafi wkrótce do podpisu prezydenta.

Przypomnijmy, ustawa wprowadza nowe instytucje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP (i spółki przez nie utworzone) zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Rozwiązanie to ułatwi organizacjom pozyskiwanie zabytków techniki kolejowej i opiekę nad nimi, natomiast spółki kolejowe będą mogły pozbyć się mienia, które stanowi dla nich obciążenie, a jego zbycie na warunkach rynkowych oznaczałoby często jego zniszczenie.

Ponadto, w przypadku kolei historycznych i turystycznych przewidziano zwolnienie ich z obowiązku stosowania przepisów dotyczących interoperacyjności. Regulacja ma na celu umożliwienie również zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność i rozwój, w tym od jednostek samorządu terytorialnego.

PODZIEL SIĘ