Stocznia Szczecin z połączeniem kolejowym

Stocznia Szczecin z połączeniem kolejowym

18 kwietnia 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Stocznia Szczecin w kwietniu ponownie będzie miała połączenie z siecią kolejową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kończą remont torów od Szczecina Niebuszewo do stoczni. Przywrócone połączenie kolejowe zwiększy możliwości przemysłu i pozytywnie wpłynie na rozwój transportu kolejowego.

Fot. PKP PLK

Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych Stocznia Szczecin odzyska, zawieszone w 2008 r. połączenie z siecią kolejową. Do zakładu koleją dojadą potrzebne materiały. Zwiększą się możliwości produkcyjne stoczni. Remont połączenia za prawie milion zł od stacji Szczecin Niebuszewo do bocznicy Stoczni Szczecin rozpoczął się w 2016 r. a zakończy w kwietniu br. Wymieniono m.in. uszkodzone szyny, podkłady, uzupełniono tłuczeń. Oczyszczono teren z drzew i krzewów. Tor oraz rozjazdy zostały wyregulowane i wypoziomowane.

Zadbano o bezpieczeństwo - przygotowano przejazd kolejowo – drogowy. Ułożone zostały nowe płyty przejazdowe i wyasfaltowane podjazdy. Remont za blisko mln zł był finansowany ze środków PKP Polskich Linii Kolejowych Roboty wykonywał Zakład Robót Komunikacyjnych DOM z Poznania.

Ponad 600 mln zł planują PKP Polskie Linie Kolejowe na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycja jest elementem wartego ponad 4 mld złotych programu poprawy dostępu kolejowego do Morza Bałtyckiego. Zarządca infrastruktury jest w trakcie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt finansowany jest z CEF.

Efektem prac będzie sprawniejsza obsługa towarów w portach, możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów. Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście – infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski i niektóre tory Portu Handlowego Świnoujście będące w zarządzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Program portowy ma być zrealizowany do 2020 roku. Obejmuje on porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację trasy Bydgoszcz – Trójmiasto.

Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycjom – remontom szlaków towarowych, dojazdów do portów i stoczni – polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych. Wzmocniona zostanie efektywność transportu kolejowego, jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów.