UTK otrzymał 16 opinii na temat nowych stawek PLK

UTK otrzymał 16 opinii na temat nowych stawek PLK

02 maja 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiło 16 opinii dotyczących projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych na rozkład 2018/2019. Opinie z rynku kolejowego są zbierane przez urząd przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia cennika PKP PLK. Prezes urzędu na ma to czas do 6 czerwca.

Fot. Rafał Wilgusiak

Nadesłane informacje są analizowane w ramach toczącego się postępowania. Prezes UTK wezwał również zarządcę infrastruktury do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Zarządca PKP PLK zmienił metodologię opracowania stawek po zmianach ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Zarządca wylicza stawki na konkretny przejazd pociągu o danej masie (w przedziałach) po określonej trasie (dla wyliczonej średniej kategorii linii kolejowej). Dotychczas stawki dotyczyły konkretnych odcinków linii oraz masy pociągu. Pierwszy raz zarządca wprowadził część stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up).

Główne uwagi podmiotów dotyczą znaczącego wzrostu stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla najlżejszych pociągów oraz jeżdżących na liniach o niskich parametrach technicznych i o niskim natężeniu ruchu, alokacji kosztów Zarządcy, a także sposobu wprowadzenia przez Zarządcę części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów.

Na prawach strony w toczącym się postępowaniu występują: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja „Pro Kolej”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego.

Prezes UTK podejmuje decyzję w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika. Może zatwierdzić go w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmówić zatwierdzenia projektu cennika w przypadku jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Termin na wydanie decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie cennika PKP PLK upływa 6 czerwca 2018 r.

Uwagi do cennika przesłali:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Arriva RP sp. z o.o.

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Koleje Śląskie sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

„Lotos Kolej” sp. z o.o.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

„PKP Intercity” S.A.

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Centrum Zrównoważonego Transportu

Klaster „Luxtorpeda 2.0”

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

osoba prywatna