BCT Gdynia zaczyna obsługiwać pociągi w systemie e-Impact

BCT Gdynia zaczyna obsługiwać pociągi w systemie e-Impact

10 maja 2018 | Autor: Adam Brzozowski
PODZIEL SIĘ

W czerwcu ruszy w gdyńskim terminalu platforma komputerowa, która zautomatyzuje procesy logistyczne związane z uruchamianiem obsługą przeładunkową pociągów intermodalnych. Bez niej Bałtycki Terminal Kontenerowy nie będzie w stanie obsługiwać szybko rosnącego wolumenu kontenerów.

Fot. BCT

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy od początku swojej działalności obsługuje przeładunki jednostek intermodalnych (kontenerów) i załadunki kontenerów na pociągi podstawianych na terminal koleją. Przez pierwsze lata działalności udział przewozów kolejowych do i z terminala nie był znaczący i wynosił zaledwie 5-10 proc. ogółu wykonywanych przewozów przeładunków. W 2011 r. nastąpił jednak gwałtowny wzrost liczby obsługiwanych pociągów intermodalnych, związany z realizacją nowych projektów biznesowych. Po zakończeniu projektów okazało się, że wolumen przeładunków jest wciąż bardzo wysoki i wynosi 40 proc. wszystkich obsługiwanych ładunków.

– Mieliśmy wówczas problemy ze sprawnym podstawianiem zestawianiem wagonów ze stacji przez przewoźników, z brakiem silną presją czasu na przeładunki wywoływanym przez problemy koordynacji, opóźnieniami pociągów i brakiem wiarygodnej informacji od naszych partnerów i klientów kontrahentów. Powodowało to nieoczekiwane Był to skutek spiętrzenia grożące niebezpiecznym chaosem operacyjnym. Nie byliśmy już dłużej w stanie koordynować procesów logistycznych na „piechotę” – opowiada Piotr Frąckowiak, menedżer ds. intermodalu, badań i rozwoju w BCT Gdynia.

Menedżerowie terminalu postanowili stworzyć narzędzie informatyczne do automatycznego zarządzania procesami uzgadniania podstawień pociągów intermodalnych i załadunku kontenerów na wagony kolejowe. Założeniem BCT Gdynia było wykonanie oprogramowania dostępnego dla wszystkich kooperantów, aby wszyscy posiadali spójne i wiarygodne informacje w momencie kiedy ich potrzebują. – Chcieliśmy również, aby nowe narzędzie wspomagające podstawienia wagonów służyło nie tylko nam, ale mogło być w przyszłości zainstalowane na innych terminalach intermodalnych – opowiada Piotr Frąckowiak.

Prace nad platformą ruszyły w 2013 r. Spółka BCT nawiązała współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wspólne przedsięwzięcie – jako projekt badaczy – otrzymało finansowanie z UE. Prototyp systemu wykonało konsorcjum trzech firm: BCT był partnerem biznesowym, IliM był partnerem naukowym, a wykonaniem platformy zajęła się firma CallFreedom z Bydgoszczy.

– Jednocześnie zaczęliśmy realizację kolejnego projektu – e-Impact, który pozyskał finansowanego z instrumentu „Łącząc Europę”. Stworzona już platforma zaczęła być rozwijana przez firmę Qumak i integrowana z naszym systemem operacyjnym, wspierającym codzienną obsługę BCT. Aktualnie jesteśmy na finiszu prac. Efekt prac projektowych, czyli przebudowana i w pełni zintegrowana platforma z naszym systemem operacyjnym e-Impact zostanie wdrożona w czerwcu tego roku - opowiada Frąckowiak.

Zarządowi terminalu BCT zależy na pozyskaniu partnerów biznesowych, którzy zechcą korzystać z nowej platformy, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli projekt zakończy się powodzeniem i platforma zacznie funkcjonować bez przeszkód, wówczas wszystkie operacje kolejowe w BCT będą wykonywane wyłącznie za jej pośrednictwem.

Potencjalnymi użytkownikami platformy mogą być m.in. przewoźnicy kolejowi, operatorzy intermodalni, spedytorzy, linie żeglugowe. Z systemu można korzystać bezpłatnie – BCT ponosi koszty jego utrzymania. Po uruchomieniu zintegrowanej platformy e-Impact kooperanci terminalu zostaną poproszeni o załadowanie swoich danych na platformę, zamiast dostarczania papierowych dokumentów lub wysyłania e-maili z załącznikami. Informacje o przyjazdach pociągów i formowaniu podstawień wagonów pociągów oraz trasach przejazdu składów będą dla wszystkich widoczne w systemie na widoku ogólnym. Dostęp do danych ładunkowych i innych danych wrażliwych będzie oczywiście odpowiednio chroniony i zastrzeżony.

– Będziemy organizowali warsztaty, jeździli do naszych partnerów i przedstawiali korzyści z działania platformy. Dostrzegamy w branży kolejowej pewien opór przed narzędziami informatycznymi, ale dziś każdy korzysta z komputera lub smartfona, dlatego nie powinno być problemów z nauczeniem pracowników korzystania z spółek wpisywania danych do programu. Nasza platforma jest prosta, intuicyjna i przede wszystkim otwarta na integrację z innymi systemami, aby można było automatycznie przekazywać i odbierać dane od.operatorów. intermodalnych – podkreśla Piotr Frąckowiak.

PODZIEL SIĘ