Pociagi będą mogły rzadziej trąbić

Pociagi będą mogły rzadziej trąbić

11 maja 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Pociągi będą rzadziej używać sygnałów dźwiękowych na terenach zurbanizowanych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzeniem, które pozwoli zwolnić maszynistów z obowiazku używania sygnałów przed przejazdami kat. A i B.

Fot. PKP PLK

Głośne sygnały dźwiękowe są uciążliwe dla wielu osób mieszkających przy liniach kolejowych. Maszyniści muszą obecnie podawać sygnał „Baczność” przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym niezależnie od pory doby, kategorii przejazdu, czy istniejących ograniczeń prędkości dla pociągów.

Wkrótce jednak głośne sygnały będą mogły być stosowane rzadziej. Procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

Projekt zawiera przepis mówiący o tym, że dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A z obsługą na miejscu i przejazdów kolejowo-drogowych kategorii B, o ile zachowane są na nich warunki widoczności czoła pociągu z drogi publicznej z odległości 5 m, ustawienie wskaźnika W 6a, który nakazuje maszynistom użycie sygnału „Baczność”, nie jest wymagane. 

Oznacza to, że po wejściu w życie rozporządzenia, przed przejazdami kolejowo-drogowymi spełniającymi powyższe warunki, po decyzji zarządcy infrastruktury o nie ustawianiu wskaźnika W-6a, maszyniści nie będą zobowiązani do podawania sygnału „Baczność”. Projekt rozporządzenia znajduje się na końcowym etapie procedury legislacyjnej — wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. 

Ostatecznie jednak zwolnienie maszynistów z obowiązku podawania sygnały będzie zależeć od decyzji PKP Polskie Linie Kolejowe, które będą mogły zdemontować znaczniki W 6a przed przejazdami, spełniającymi wymogi rozporządzenia.

PODZIEL SIĘ