Warszawska „Kolejówka” ma już 145 lat

Warszawska „Kolejówka” ma już 145 lat

14 maja 2018 | Autor: Zbigniew Chałas
PODZIEL SIĘ

Technikum nr 7 w Warszawie oferuje wszechstronny rozwój, wysoki poziom nauczania, bogate zaplecze techniczne i przyjazny klimat. Szczęśliwa „Siódemka” – najstarsza średnia szkoła techniczna zaprasza kandydatów na nauki na kierunkach, które zagwarantują znalezienie pracy w spółkach kolejowych.

Fot. Adam Brzozowski

W 1873 roku przy Warszawsko-Wiedeńskiej Drodze Żelaznej powstał Warsztat Instruktorski, który kształcił maszynistów i rzemieślników różnych specjalności. Po dwóch latach Warsztat przekształcono w trzyletnią Szkołę Techniczną z innowacyjnym jak na ówczesne czasy programem nauczania. Szkoła wielokrotnie zmieniała jeszcze nazwę i adres, ale zawsze prowadziła kształcenie na wysokim poziomie i wychowywała w duchu patriotyzmu. I do dziś  z niewielkimi zmianami kontynuujemy prekursorskie trendy w nauczaniu.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Technikum Kolejowe w Warszawie zostało przeniesione z ul. Chmielnej 88 do nowego gmachu przy ul. Szczęśliwickiej. W 1999 roku po rozpadzie PKP na wiele spółek i likwidacji resortowego szkolnictwa kolejowego Technikum Kolejowe zmieniło nazwę na Technikum nr 7, przez wielu określane i uznawane za szczęśliwą „Siódemkę”.

Będąc od samego początku związaną z najdłuższą magistralą kolejową ówczesnej Europy, w kolejną czerwcową rocznicę uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, „Kolejówka” postanowiła świętować Jubileusz 145-lecia swego istnienia. Obecnie patronem Technikum nr 7, czyli  dawnej „Kolejówki”, jest Stanisław Wysocki  kierujący budową szlaku „nowoczesnej Europy”. Dlatego  też w dniu 8. czerwca szkoła postanowiła oddać hołd swojemu Patronowi.

Do 2000 roku Technikum Kolejowe w Warszawie kształciło na wszystkich potrzebnych dla kolejnictwa specjalistycznych kierunkach. Nawet po oddaniu „Kolejówki” pod opiekę MEN-u w obecnym  Technikum nr 7 próbowano przez kilka lat rekrutować do klas o kierunkach kolejowych. Ale głosy dobiegające z rynku o braku potrzeby kształcenia dla tej branży, powodowały małe zainteresowanie nauką w zawodach kolejowych.

Szkoła, by przetrwać, przygotowała bogatą ofertę nowoczesnych zawodów technicznych, by być atrakcyjną dla uczniów i dla branży. Są nimi technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechatronik, elektryk, logistyk i spedytor. Z dawnych kierunków kolejowych utrzymała się tylko trakcja elektryczna, aktualnie pod nazwą technik elektroenergetyk transportu szynowego. W tym zawodzie kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji elektrycznego taboru szynowego oraz sieci i podstacji trakcyjnych. Szkoła ściśle współpracuje z wieloma spółkami transportu szynowego. Oferuje wszechstronny rozwój, wysoki poziom nauczania, bogate zaplecze techniczne i przyjazny klimat. Szczęśliwa „Siódemka” –  najstarsza średnia szkoła techniczna zaprasza.

PODZIEL SIĘ