Alstom ze sprzedażą na poziomie 8 mld euro

Alstom ze sprzedażą na poziomie 8 mld euro

18 maja 2018 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Pomiędzy 1 kwietnia 2017 a 31 marca 2018 Alstom zanotował zamówienia o łącznej wartości 7,2 mld euro. W tym samym okresie sprzedaż osiągnęła poziom 8 mld euro przy jednoczesnym znaczącym wzroście na poziomie 9% (10% organicznie). 

Fot. Alstom

Skorygowana marża EBIT wzrosła do 514 mln euro, o 22% więcej w stosunku  do roku ubiegłego, co oznacza wysokość skorygowanej marży na poziomie  6,5%. Przychód netto (udział Grupy) wyniósł 475 mln euro, natomiast w  ubiegłym roku 289 mln euro.

Alstom czerpie korzyści z bardzo silnego bilansu. W trakcie roku finansowego 2017/18 wolny przepływ środków finansowych wynosił 128 mln euro. Dług netto, na dzień 31 marca 2018, pozostaje na w miarę stabilnym poziomie 255 mln euro. 

Wartość kapitału, na 31 marca 2018, wynosi 4 mld euro. Na najbliższym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na 17 lipca 2018, Alstom  zaproponuje wartość dywidendy na poziomie 0,35 euro za akcję, czyli o  40% więcej niż w roku ubiegłym.

PODZIEL SIĘ