Trakcja poniosła stratę netto w I kwartale

Trakcja poniosła stratę netto w I kwartale

18 maja 2018 | Źródło: mat. pras
PODZIEL SIĘ

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2018 roku wyniósł 1 958 mln zł bez części przychodów przypadającej na konsorcjantów. Spółka zanotowała stratę 22,41 mln zł netto w pierwszym kwartale. 

Fot. Dominik Skudlarski

W trzech pierwszych miesiącach 2018 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 431 mln zł (bez części przychodów przypadającej na konsorcjantów), co oznacza znaczny wzrost o 182 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku (73%). Udział w nowych przetargach w 2018 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy. 

W trakcie I kwartału 2018 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 205,1 mln zł, które zwiększyły się o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 8,0 mln zł, a wynik brutto ze sprzedaży zmniejszył się o 12,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła -3,9% w I kwartale 2018 roku, natomiast w analogicznym okresie roku 2017 osiągnęła poziom 3,2%. 

- Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2018 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego. Ponadto w okresie I kwartału 2018 roku Trakcja PRKiI rozliczała kontrakty pozyskane w latach ubiegłych, w trudnym okresie ofertowym dla branży i w związku z tym realizowane na niskiej rentowności. Na prezentowane powyżej wyniki I kwartału 2018 roku miał również wpływ nadzwyczajny wzrost cen materiałów budownictwa infrastrukturalnego, usług podwykonawczych i kosztów płac - napisano komunikacie spółki. 

Trakcja PRKiI ponosi także koszty związane z dywersyfikacją działalności na rynku energetyki zawodowej i ponownym wejściem w segment tramwajowy (rynek miejski). Ponadto Trakcja PRKiI  kontynuuje przygotowanie działalności na rynkach zagranicznych, na których wybrane programy inwestycyjne sięgają 2030 roku. Na wyniki uzyskane przez Grupę miała także wpływ zmiana struktury portfela zamówień spółek litewskich. 

PODZIEL SIĘ