Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

Utrudnienia na linii Warszawa - Skierniewice

18 maja 2018 | Źródło: KM
PODZIEL SIĘ

W związku z modernizacją posterunku Warszawa Włochy od dnia 21.05.2018 trwać będą na węźle warszawskim utrudnienia w ruchu pociągów.  Zmiana dotyczy odcinka Warszawa - Grodzisk Mazowiecki i Warszawa - Łowicz Główny (odcinek Warszawa - Błonie)

Fot. Grzegorz W. Tężycki Wikimedia Commons

Od dnia 06.05.2018 działa Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego w PKP PLK w celu opracowania tymczasowej awaryjnej organizacji ruchu i minimalizacji opóźnień. Nadal nie ma możliwości przejścia przez posterunek Warszawa Włochy liczby pociągów zaplanowanej od dnia 08.05.2018.

Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu pociągów na linii Warszawa - Skierniewice (odcinek Warszawa - Grodzisk Mazowiecki) i Warszawa - Łowicz Główny (odcinek Warszawa - Błonie). Niektóre pociągi na wskazanych odcinkach zostały odwołane, bądź kursują w skróconej relacji. Wprowadzono dodatkowe zatrzymania pociągów PKP IC.  Łącznie odwołanych zostaje 7 pociągów w całej relacji, 2 pociągi będą kursować w skróconej relacji, analogicznie do okresu 14-18.05.2018.

Zarządzone zostało nadzwyczajne wzajemne honorowanie biletów KM, IC na  odcinku Warszawa - Skierniewice i Warszawa - Łowicz Główny.

PODZIEL SIĘ