PKP Cargo naprawi w Pesie 38 lokomotyw ST44

PKP Cargo naprawi w Pesie 38 lokomotyw ST44

21 maja 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo podpisało z Pesą umowę na naprawę w latach 2019-2020 38 lokomotyw spalinowych serii ST44. Wartość umowy wynosi ponad 176 mln zł netto. Firmy zawarły też list intencyjny w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej (spalinowo-elektrycznej) i lokomotywy autonomicznej oraz list intencyjny i umowę na dzierżawę od spółki Rail Capital Partners lokomotywy z modułem dojazdowym.

Fot. Travelarz, Wikipedia

W wyniku przeprowadzonych napraw na piątym poziomie utrzymania lokomotywy ST44 otrzymają m.in. nowy silnik, dający znaczne oszczędności w zużyciu oleju napędowego i oleju silnikowego. Zakres naprawy obejmuje również kompleksową modernizację kabiny maszynisty.

– PKP Cargo konsekwentnie kontynuuje proces modernizacji taboru. W wyniku realizacji podpisanej dziś umowy spółka będzie posiadała łącznie 89 lokomotyw ST44 zestandaryzowanych pod względem konstrukcyjnym. Modernizacja lokomotyw spalinowych umożliwi nam tworzenie lepszej oferty i dalsze optymalizowanie przewozów w okresie trwających intensywnych prac na liniach kolejowych – podkreślił Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.

– Mamy satysfakcję, że możemy kontynuować proces modernizacji lokomotyw spalinowych serii ST44 dla PKP Cargo. W latach 2008-2012 zmodernizowaliśmy już ponad 100 sztuk tych pojazdów, w tym 51 dla Cargo. Zdobyte w tym okresie doświadczenie, a także stosowane przez nas nowoczesne technologie i profesjonalna załoga są gwarantem pełnego i terminowego wywiązania się z zawartej umowy – zaakcentował Krzysztof Sędzikowski, prezes Pesy.

PKP Cargo jest zainteresowana wprowadzeniem do swojego parku taborowego lokomotyw dwunapędowych (spalinowo-elektrycznych), które mogą być zasilane zarówno ze spalinowego agregatu prądotwórczego, jak również, zależnie od potrzeb, z sieci trakcyjnej. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie pociągu po liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych tą samą lokomotywą.

W liście intencyjnym wyrażono ponadto zainteresowanie budową lokomotywy autonomicznej. W Europie są obecnie prowadzone intensywne prace projektowe w obszarze autonomicznych pociągów towarowych, a współpraca w tym zakresie pomiędzy firmą Pesa i spółką PKP Cargo wpisywałaby się w proces budowy innowacyjnego transportu przyszłości.

W podpisanej umowie z Rail Capital Partners – spółki utworzonej przez Pesę oraz Państwowy Fundusz Rozwoju w celu wynajmu lokomotyw produkowanych przez Pesa Bydgoszcz (tzw. pull taborowy) – PKP Cargo w formie krótkiego (jednomiesięcznego) pilotażu wydzierżawi jedną lokomotywę typu 111Ed (z rodziny lokomotyw Gama) z modułem dojazdowym w celu przeprowadzenia testów oraz oceny przydatności tego typu pojazdów do realizowanych przez spółkę przewozów towarowych.

List intencyjny wyraża również zainteresowanie PKP Cargo wydzierżawieniem od spółki Rail Capital Partners (RCP) trzech lokomotyw trakcyjnych z modułem dojazdowym na okres pięciu lat.

PODZIEL SIĘ