PLK zleciły remont sieci trakcyjnej na fragmencie magistrali węglowej

PLK zleciły remont sieci trakcyjnej na fragmencie magistrali węglowej

22 maja 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Sprawny przewóz towarów na trasie Wyczerpy - Chorzew Siemkowice zapewni nowa sieć trakcyjna na 47 km linii. Zadanie to uzupełni prowadzoną obecnie rewitalizację. Trwa już wymiana torów, urządzeń sterowania ruchem oraz przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Prace zapewnią lepsze połączenie Śląska z portami na północy kraju. Całkowita wartość projektu to 200 mln zł.   

Fot. Powiatklobucki11 Wikimedia Commons

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały kolejną umowę na przebudowę linii Wyczerpy – Chorzew Siemkowice. To zadanie uzupełniające do już prowadzonych na tej trasie prac. Dodatkowo za 35,5 miliona złotych wymieniona zostanie kompleksowo sieć trakcyjna na 47 km odcinku. Pierwsza umowa na rewitalizację linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice została podpisana już w czerwcu 2017 r. Projekt za 200 mln zł, jest realizowany w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie planowane jest w 2020 r.

Celem projektu jest skrócenie czasu jazdy pociągów towarowych na odnowionej linii o około 16 minut m.in. dzięki podwyższeniu prędkości do 100 km/h oraz zwiększeniu przepustowości. Lepsze parametry linii przyczynią się do przewozu większej liczby ładunków i pozwolą lepiej wykorzystać tę trasę. Rewitalizacja linii będzie impulsem do rozwoju firm w regionie i  wpłynie na wzrost efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego. Prace zapewnią sprawny i bezpieczny przewóz towarów od Częstochowy do „Węglówki”, czyli do linii łączącej Śląsk z portami w Gdańsku i w Gdyni.

Obecnie trwają prace związane z wymianą torów na jednotorowym odcinku Rząsawa – Brzeźnica (ok. 20 km). Zostały zakończone prace związane z wymianą jednego toru na odcinku Wyczerpy - Rząsawa oraz na 5 obiektach inżynieryjnych (przepusty). Objęta inwestycją linia jest  dwutorowa na odcinku Wyczerpy – Rząsawa (ok. 4.km), natomiast na  pozostałej części  linii Rząsawa – Chorzew Siemkowice jest jednotorowa (ok. 43 km).

W ramach robót PLK wymieniają tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym na 47 km linii. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów zimą. Wyremontowane i przebudowane będą 44 obiekty inżynieryjne w tym: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów. Modernizacja istniejących przejazdów kolejowo – drogowych oraz podwyższenie ich kategorii wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa. 

PODZIEL SIĘ