PKP Cargo poprawiło wyniki w I kwartale

PKP Cargo poprawiło wyniki w I kwartale

25 maja 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Większe przychody, EBITDA i wynik netto. Silne wzrosty w intermodalu i przewozach kruszyw – rekordowe wyniki Grupy PKP Cargo za pierwszy kwartał 2018 roku.

Fot. PKP Cargo

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody Grupy PKP Cargo wyniosły 1,22 mld zł, a EBITDA 200 mln zł i były odpowiednio o 11% oraz 36% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po trzech miesiącach br. to 36 mln zł (+37 mln zł r/r).

– Pierwszy kwartał bieżącego roku był rekordowy dla Grupy PKP Cargo, co wynikało z konsekwentnej realizacji strategii rozwoju ukierunkowanej na potrzeby rynku i  Klienta. Cieszy nas wzrost przychodów przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Dyskontujemy rozwój gospodarczy i boom w inwestycjach infrastrukturalnych wzrostem przewozów w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych oraz intermodalu. Wszystko to ma wpływ na umacnianie naszej pozycji rynkowej i wzrost wartości spółki – powiedział Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych oraz kruszyw i materiałów budowlanych, w których Grupa zanotowała wzrosty odpowiednio o 23,4% i 104,3% pod względem pracy przewozowej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W trzech pierwszych miesiącach br. Grupa uzyskała także wzrost w segmencie przewozów metali i rud.

– Grupa PKP Cargo ma solidne fundamenty rozwoju i źródła jego finansowania. Stawiamy na rozwój organiczny, optymalizację procesów, wykorzystanie efektów synergii spółek z Grupy, budujemy przewagi konkurencyjne w korytarzach Północ – Południe i Wschód – Zachód, analizujemy potencjalne możliwości przejęć na rynku krajowym i zagranicznym. Zwiększamy zasoby i dostosowujemy ofertę, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowania klientów i rynku – podsumował Czesław Warsewicz.

PODZIEL SIĘ