10 firm złożyło oferty na studium wykonalności metra w Krakowie

10 firm złożyło oferty na studium wykonalności metra w Krakowie

06 czerwca 2018 | Źródło: UM Kraków
PODZIEL SIĘ

5 czerwca, otwarto oferty na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Stolica Małopolski rozważa budowę linii metra.

Fot. bip.krakow.pl

Łącznie wpłynęło 10 ofert firm i konsorcjów z Austrii, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski na szacunkową wartość realizacji projektu od przeszło 7 mln zł do 29,9 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, a zakończenie prac nad dokumentem przewidziano do końca 2019 r.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem, wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca, będzie miał 68 tygodni na opracowanie dokumentu, pozwalającego na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

W 2015 r. opracowano „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Dokument opracowało Biuro Inżynierii Transportu, które wykonało studium za kwotę 762 600 zł. Studium obejmowało swym zakresem cały obszar miasta i zakładało różne warianty rozwoju sieci transportowej. Jego autorzy wskazali na konieczność budowy bezkolizyjnego środka systemu transportu wraz z jednoczesnym rozwojem sieci tramwajowej. Był to także dokument pozwalający na ewentualne przystąpienie do dalszych prac projektowych jakimi mogą być „Studium wykonalności” lub „Koncepcja budowy premetra/metra”.

Rekomendowany wariant zakłada budowę jednej linii metra o przebiegu zgodnym ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” (za wyjątkiem odcinka prowadzonego w ciągu alei Jana Pawła II) na kierunku wschód-zachód o długości około 15 km oraz rozwój systemu szybkiego tramwaju bez budowy nowego tunelu.

PODZIEL SIĘ