Nowa książka ukazująca ewolucję sektora kolejowego w UE

Nowa książka ukazująca ewolucję sektora kolejowego w UE

06 czerwca 2018 | Autor: Karol Juchniewicz
PODZIEL SIĘ

Autor ukazuje główne cechy i zasady modelu unijnego sektora kolejowego poczynając od roku 1991 r. aż po rok 2016. W podzielonym na osiem części tekście odnajdziemy zróżnicowane wątki tematyczne. Od podstaw programowych polityki transportowej Unii Europejskiej w sektorze kolejowym, po trzy subpolityki sektorowe prowadzone pod wspólnym kolejowym mianownikiem.

Fot. Karol Juchniewicz
Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, spedytorów, a w szczególności kadry menadżerskiej tych przedsiębiorstw; pracowników instytucji rządowych i samorządowych, kreujących i realizujących politykę transportową; pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami polityki społeczno-gospodarczej; w tym transportowej. Nie mniej ważną grupą czytelników mogą stanowić studenci wyższych uczelni, w szczególności kierunków transportowych i logistycznych.

Autorem książki jest Juliusz Engelhardt - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1997 r. kierownik Katedry Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W kadencji lat 2016-2020 Dziekan Wydziału.