[Aktualizacja] Koleje Mazowieckie chcą linii do lotniska w Modlinie

[Aktualizacja] Koleje Mazowieckie chcą linii do lotniska w Modlinie

11 czerwca 2018 | Źródło: KM/ŁK
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie są zaniepokojone planami, które mogą zahamować rozwój lotniska w Modlinie. Samorządowy przewoźnik apeluje o budowę linii kolejowej do terminalu portu lotniczego.

Fot. Hubert Śmietanka Wikimedia Commons

Koleje Mazowieckie informują, że podjęły szereg strategicznych przedsięwzięć, zaplanowanych w perspektywie wielu najbliższych lat, które odnoszą się do planów rozwoju MPL Warszawa – Modlin. Przewoźnik kupił m.in. nowy tabor do obsługi połączeń do Modlina. Koleje Mazowieckie liczą na budowę linii kolejowej łączącej stację Modlin z portem lotniczym.

– Mając na względzie fakt, że zbudowanie linii kolejowej będzie stanowiło znaczne ułatwienie dla podróżnych, temat jej budowy leży w naszym bezpośrednim zainteresowaniu. Z naszej wiedzy wynika, że prace nad realizacją tej inwestycji są już bardzo szeroko zakrojone i poświęcone na nie zostały znaczne środki finansowe i zasoby intelektualne twórców projektu – poinformowały Koleje Mazowieckie w stanowisku spółki.

Z informacji udzielonych KM przez PKP PLK wynika, że projekt jest w fazie przygotowywania studium wykonalności, natomiast województwo mazowieckie zobowiązało się w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego do sfinansowania kosztów opracowania aktualizacji dokumentacji przedprojektowej.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest na koniec 2022 r., co zbiegnie się z dostawą ostatnich elektrycznych pojazdów zakupionych w ramach opisanych powyżej projektów zakupowych. Po wybudowaniu wspomnianej linii kolejowej czas potrzebny na dotarcie do MPL Warszawa – Modlin z centrum Warszawy skróci się z obecnych 60 do ok. 45 minut, a dodatkowo zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów (co ok. 30 minut) – napisały KM.

Koleje Mazowieckie świadczą usługę regularnych przewozów autobusowych pomiędzy stacją kolejową Modlin a terminalem Portu Lotniczego Warszawa – Modlin. Przewoźnik informuje, że każdego dnia wykonywanych jest 100 kursów, z których korzystają tysiące pasażerów.

– Mając na uwadze powyższe aspekty, z niepokojem obserwujemy działania, które nie służą dobru ogólnemu i mogą mieć bezpośrednie negatywne przełożenie na realizację toczących się już, a także tych zaplanowanych na najbliższe lata programów, inwestycji, projektów, zakupów, nie tylko podejmowanych przez naszą spółkę, co do których podjęto już wiążące decyzje, zabezpieczono środki, zaangażowano szereg instytucji. W związku z powyższym spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w pełni popiera wsparcie działań zapewniających realizowanie przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. inwestycji służących rozwojowi Lotniska, a co za tym idzie – rozwojowi całego regionu – napisano w komunikacie spółki.

Aktualizacja: W oświadczeniu, które przesłały nam Koleje Mazowieckie wkradł się błąd. W rzeczywistości województwo mazowieckie zobowiązało się do sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej, ale nie w ramach RPO WM, ale ze środków własnych. Natomiast cały projekt (projektowanie i roboty budowlane) dot. budowy linii kolejowej do MPL będzie sfinansowany z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PODZIEL SIĘ