MI pracuje nad podniesieniem prędkości na CMK do 230 km/h

MI pracuje nad podniesieniem prędkości na CMK do 230 km/h

12 czerwca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które nada wskazaniom systemu ETCS pierwszeństwo nad sygnałami. Dzięki tym zmianom pociągi na CMK będą mogły jechać szybciej niż 230 km/h.

Fot. PKP PLK

6 czerwca 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Projektowane przepisy umożliwią prowadzenie ruchu kolejowego w Polsce z prędkościami powyżej 200 km/h.

Centralna Magistrala kolejowa jest już częściowo dostosowana do ruchu pociągów z prędkością 230 km/h, którą mogłyby rozwijać składy Pendolino. PKP PLK bowiem sukcesywnie od kilku lat modernizuje tę linię w standardzie Vmax=250 km/h.

Jednak poruszanie się pojazdów z prędkościami powyżej 200 km/h jest niemożliwe z powodu przepisów, wg których wskazania z systemu ETCS nie są wystarczające do prowadzenia pociągu przez maszynistę. Ograniczenie to zmieni nowelizacja rozporządzenia.

– Najważniejszą zmianą jest usunięcie przepisu o pierwszeństwie niektórych sygnałów nad wskazaniami pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym i Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem) – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Po zmianie rozporządzenia maszynista będzie mógł prowadzić pociąg przede wszystkim w oparciu o wskazania pulpitu. W projekcie zrezygnowano ponadto z oznaczania na szlaku kolejowym ograniczeń prędkości do 160 km/h lub wyższych.

Obecnie procedowany jest również projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

– Dopiero wejście w życie tych rozporządzeń oraz budowa systemów sterowania ruchem kolejowym pozwoli na podniesienie prędkości do 230/250 km/h – wyjaśnia Huptyś.

PODZIEL SIĘ