PKP Cargo zainteresowane lokomotywami na wodór z koksowni

PKP Cargo zainteresowane lokomotywami na wodór z koksowni

15 czerwca 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP Cargo podpisali  14 czerwca w Krakowie list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego.

Fot.

Podpisany dokument zakłada m.in. kooperację na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.

JSW oraz PKP Cargo są zainteresowane realizacją projektów, które posłużą zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe. Strony zakładają potencjalną współpracę z innymi partnerami w uzasadnionym zakresie, dokonają również analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński.

- JSW stawia na  wodór, jako paliwo przyszłości. Zgodnie z Strategią Rozwoju JSW na lata 2018-2030 intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy  aktywnie zaangażowani w projekty E – mobility – mówi Daniel Ozon prezes JSW. ­- Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP Cargo.

Współpraca JSW i PKP Cargo to kolejny etap działań, które podejmuje JSW, największy producent węgla koksującego w UE w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego. Wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, szkoły, urzędy).

PODZIEL SIĘ