PKP Telkol zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Łączności

PKP Telkol zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Łączności

15 czerwca 2018 | Źródło: PKP Telkol
PODZIEL SIĘ

W piątek 15 czerwca br. w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Łączności a PKP Telkol sp. z. o.o. Dzięki w ten sposób potwierdzonej współpracy uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu zorganizowanych przez spółkę na terenie Małopolski.

Fot. PKP Telkol

Uczniowie szkoły będą mieli także możliwość odbywania staży wakacyjnych organizowanych przez spółkę. Wspieranie działań promocyjnych realizowanych przez szkołę w ramach Targów Edukacyjnych oraz dni Otwartych Szkoły odbywać się będą przy dużym zaangażowaniu PKP Telkol.

W ramach podjętej współpracy szkoła będzie zapewnić możliwość spotkań, mających charakter informacyjny, przedstawicieli PKP Telkol z uczniami na terenie szkoły oraz będzie zamieszczać oferty spółki skierowane do uczniów i absolwentów.

– W interesie spółki jest wspieranie edukacji zawodowej młodzieży w kierunkach leżących w obszarze naszej działalności. Oferowane przez nas praktyki zawodowe i staże z zakresu telekomunikacji kolejowej i radiołączności mogą być dla wielu początkiem kariery w stabilnej i nowoczesnej firmie należącej do Grupy PKP – mówi Mirosław Gilarski, prezes zarządu PKP Telkol.

Porozumienie o współpracy wpisuje się w zaktualizowaną Strategię „EUROPA 2020” przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 23.04.2018 r. Reforma kształcenia zawodowego przewiduje wprowadzenie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych. Zmiany organizacyjne obejmą nowy model współpracy szkolnictwa branżowego i technicznego z gospodarką, w którym priorytetem będzie kształtowanie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

Kolejnym ważnym dokumentem, który zainspirował sygnatariuszy do podjęcia wspólnych działań jest porozumienie z dnia 6 kwietnia 2018 roku zawarte pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem. Głównym celem zawarcia porozumienia jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia branżowego oraz technicznego, a także dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy i wyzwań jakie stawia. Działania  w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, nabywanie przez uczniów uprawnień zawodowych to tylko nieliczne przykłady współpracy. Wykorzystywanie w kształceniu zawodowym najnowszych technologii, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku i pracodawców, nabywanie przez absolwentów szkół branżowych kwalifikacji gwarantujących uzyskanie dobrej, satysfakcjonującej pracy stało się najważniejszym wyzwaniem współczesnej edukacji zawodowej.

– Minister wspiera tego typu inicjatywy, które w przyszłości zaowocują rozwojem polskiej kadry inżynierskiej – stwierdził Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Działania spółki PKP Telkol wpisują się w kampanię Grupę PKP zachęcającą młodzież do nauki w szkołach branżowych. Młodzi ludzie przygotowani w placówkach takich jak Zespół Szkół Łączności będą w przyszłości doskonałymi kandydatami  do podjęcia pracy  w spółce PKP Telkol.

W ofercie skierowanej do uczniów proponowane są m.in. takie kierunki kształcenia jak: technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk. Ukończenie tych kierunków umożliwi znalezienie zatrudnienia  w PKP Telkol na takich stanowiskach jak: specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. radiołączności, specjalista ds. utrzymania infrastruktury, specjalista ds. uzgodnień dokumentacji, specjalista ds. informatyki, projektant, kosztorysant.

– Staramy się, by przekazywana uczniom wiedza i konkretne umiejętności praktyczne mogły być w trakcie nauki zweryfikowane w warunkach, z jakimi spotkają się po zakończeniu edukacji. Współpracujemy ze znanymi firmami z branży informatycznej czy elektronicznej. Trudniej pozyskać atrakcyjne miejsce do odbycia praktyki zawodowej czy stażu wakacyjnego dla uczniów kształcących się na kierunku telekomunikacyjnym czy teleinformatycznym. Możliwości, które w tym zakresie stwarza uczniom podpisanie umowy ze spółką PKP Telkol w dużym stopniu zaspokajają te potrzeby – podkreśla Paweł Kucharczyk – dyrektor Zespołu Szkół Łączności. – Należy pamiętać, że uczniowie wybierając miejsce odbywania praktyk czy stażu wakacyjnego coraz częściej kierują się możliwością przyszłego zatrudnienia w tej konkretnej, wybranej firmie. Ich wybory natomiast, determinowane są atrakcyjnością danego podmiotu: rozpoznawalnością, popularnością na rynku pracy, możliwością własnego rozwoju w danej firmie itp. Z punktu widzenia ucznia spółka PKP Telkol spełnia te kryteria. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pozyskać atrakcyjnego partnera, który znacząco poszerza ofertę szkoły w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego – podsumowuje dyrektor Paweł Kucharczyk.

PODZIEL SIĘ