Przyspieszą pociągi na linii Łowicz - Skierniewice

Przyspieszą pociągi na linii Łowicz - Skierniewice

19 czerwca 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Krótsze przejazdy pociągów, wygodniejsze perony, wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - to najważniejsze korzyści z modernizacji na linii Skierniewice – Łowicz Główny. PKP Polskie Linie Kolejowe na prace między Bełchowem i Łowiczem przeznaczyły ok. 35 mln zł.

Fot. PKP PLK

Dzięki inwestycji podróżni zyskają wygodny dostęp do pociągów na przystanku Bobrowniki. Podwyższone i przebudowane zostaną 2 perony. Powstaną nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Perony będą lepiej oświetlone i wyposażone w czytelne oznakowanie. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe urządzenia na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Między Bełchowem a Łowiczem zostaną wymienione tory. Sprawny przejazd pociągów zapewnią nowe rozjazdy wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. Przebudowana zostanie sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Obecnie składy kursują 100 km/h. Jednak zlikwidowane będą ograniczenia prędkości. Poprawi się przepustowość linii, dzięki czemu z trasy skorzysta większa liczba składów. Inwestycja PLK umożliwi jazdę pociągów pasażerskich z prędkością do 120 km/h, a po wybudowaniu podstacji trakcyjnej w 2022 r. składy pojadą nawet 160 km/h.

Pod koniec maja rozpoczęły się roboty budowlane, które objęły jeden tor na odcinku Bełchów – Placencja. Zdemontowano tam już jedną czwartą torów i podkładów oraz sieć trakcyjną. Rozpoczęła się budowa fundamentów dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Przebudowywany jest pierwszy peron na przystanku Bobrowniki.

W sierpniu prace będą kontynuowane na drugim torze. Modernizacja zakończy się do końca października br. 

W trakcie realizacji inwestycji ruch pociągów będzie utrzymany po jednym torze. Jedynie za część składów Przewozów Regionalnych zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.portalpasazera.pl.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”. Wartość projektu i robót budowlanych wynosi ok. 35 mln zł.

W latach 2020-2021 PLK przeprowadzą kolejne roboty między Łowiczem a Skierniewicami o wartości ok. 40 mln zł. Dzięki temu od 2022 r. czas podróży na trasie Łowicz – Skierniewice skróci się o ok. 10 minut.

PODZIEL SIĘ