Członkowie UNIFE dyskutowali w Warszawie o kondycji branży kolejowej

Członkowie UNIFE dyskutowali w Warszawie o kondycji branży kolejowej

23 czerwca 2018 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

W dniach 20-22 czerwca w stolicy naszego kraju odbyło się 27. generalne posiedzenie Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE). Za przyszłość firm kolejowych w UE odpowiadać będzie nowo wybrana przewodnicząc związku - Sabrina Soussan, prezes Siemens Mobility.

Fot. UNIFE, Twitter

Ponad 220 przedstawicieli europejskich firm kolejowych zebrało się tym razem w stolicy Polski, aby w towarzystwie przedsiębiorców oraz urzędników decydujących o branży kolejowej, przedyskutować aktualne wyzwania stojące przed biznesem. Jednym z wiodących tematów posiedzenia było utrzymanie wiodącej pozycji producentów z Europy na światowych rynkach. Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytanie: jak Unia Europejska i państwa członkowskie mogą wesprzeć konkurencyjność branżowego przemysłu.

Philippe Citroën, dyrektor generlany UNIFE, docenił obecność prezesów firm kolejowych, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, inicjatywy Shift2Rail, a także przedstawicieli polskiego Ministerstwa Infrastruktury. – To jasno wskazuje jak strategiczny jest nasz przemysł w oczach europejskich decydentów – powiedział.

Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedziała w wideo przemówieniu wyemitowanym podczas inauguracji posiedzenia UNIFE, że europejski przemysł kolejowy jest sercem unijnej strategii gospodarczej.

Karel Vinck, europejski koordynator wdrożenia ERTMS, przypomniał z kolei, że potrzebne jest wsparcie finansowe dla wdrożenia europejskiego systemu sterowania ruchem kolejowym. Tym bardziej, że zgodnie z planem do roku 2023 ERTMS powinien być zainstalowany w połowie korytarzy bazowych UE.

Podczas posiedzenia generalnego członkowie UNIFE wybrali nowego przewodniczącego organizacji. Powołana na to stanowisko została Sabrina Soussan, prezes Siemens Mobility. – Zapewniam, że jako przewodnicząca UNIFE będę podtrzymywała naszą rolę jako adwokata dla branży. Strategia naszego związku będzie oparta na trzech priorytetach: promocji innowacji, rozszerzeniu Shift2Rail na okres po Horyzoncie 2020, poprawie kondycji branży m.in. poprzez stymulowanie inwestycji przy wykorzystaniu funduszy UE – powiedziała Soussan.

Jednym z punktów trzydniowego posiedzenia UNIFE było zwiedzanie centrum serwisowego składów Pendolino na Olszynce Grochowskiej.

Podczas posiedzenia odbyło się uroczystość przyjęcia 16 nowych członków UNIFE. Do związku dołączyły firmy: Akka Technologies (Francja), Belam (Litwa), Eltec Elektronik (Niemcy), Eolane (Francja), Evopro Group (Węgry), Frequentis (Austria), Ilo Technology (Francja), Masats (Hiszpania), Movares (Holandia), Neat (Włochy), Nokia Solutions and Networks (Finlandia), Prolan (Węgry), Radiall (Francja), Smiths Interconnect (Wielka Brytania), Thoni Alutec (Polska), Unex (Hiszpania).

Kolejne posiedzenie generalne UNIFE odbędzie się za rok w Dublinie.

PODZIEL SIĘ