WKD zarobiła w 2017 r. 3,46 mln zł

WKD zarobiła w 2017 r. 3,46 mln zł

03 lipca 2018 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa udzieliło jej zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Rada nadzorcza przewoźnika powołała członków zarządu na kolejną kadencję.

Fot. WKD

Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2017 rok. Spółka zamknęła ub. rok zyskiem netto w wysokości 3 466 460,00 zł.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki WKD powołano dotychczasowy zarząd spółki na następną kadencję. W zarządzie zasiadają: Michał Panfil, prezes firmy, Jolanta Dałek, członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych i Tomasz Tretter, członek zarządu, dyrektor ds. dandlowych.