III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

04 lipca 2018
PODZIEL SIĘ

Międzyzakładowy Klub Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki oraz Instytut Kolejnictwa w Warszawie zapraszają do uczestnictwa w III Spotkaniach Diagnostyki Infrastruktury Szynowej (Third Meeting of Railway Diagnostics).

Fot. SITK

Myślą przewodnią III edycji Spotkań Diagnostyki Infratruktury Szynowej jest hasło: "Rozwój diagnostyki szynowej = wzrost bezpieczeństwa przewozów i transportu na drogach żelaznych".

Meetingi odbędą się 17 - 19 października 2018 r. w Warszawie.


Podobnie, jak w latach poprzednich konferencja skierowana jest do szerokiego grona osób związanych z technologiami diagnostycznymi i utrzymaniowymi nawierzchni szynowych (kolejowych o różnej szerokości torów, tramwajowych i metra), zarówno w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i w Firmach wykonawczych, do Kierownictw, szczególnie technicznych, wyższego i średniego szczebla nadzoru - kadry odpowiedzialenj za utrzymanie i realizację inwestycji oraz wykonawców robót w drogacg szynowych, dostawców technologii, materiałów i sprzętu diagnostycznego oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PODZIEL SIĘ