Instytut Kolejnictwa otrzyma 4,7 mln zł z RPO na aparaturę

Instytut Kolejnictwa otrzyma 4,7 mln zł z RPO na aparaturę

11 lipca 2018 | Źródło: UMWM
PODZIEL SIĘ

Wkrótce do Instytutu Kolejnictwa trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski.

Fot. UMWM

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa (IK): Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji.

Nowy sprzęt pozwoli na wykonywanie projektów badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru i infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Prowadzone będą także badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w obrębie trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi również realizację specjalistycznych badań fotometrycznych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, czyli EMC.

– Dzięki nowoczesnej aparaturze, w którą zostaną doposażone laboratoria, możliwa będzie realizacja projektów badawczych, odkrywanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologiczny w zakresie transportu szynowego. Projekt ma olbrzymie znaczenie dla przemysłu i transportu kolejowego – powiedział marszałek Adam Struzik.

Instytut Kolejnictwa działa na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakup nowej aparatury jest elementem szerszego programu IK, który obejmuje m.in. rozszerzenie bazy badawczej na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie. Obecnie IK bierze udział w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP PLK. To wspólnie podjęte przedsięwzięcie jest dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” (Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej). Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i osiągnięcia wyższej jakości badań oraz wzmocni współpracę sektora nauki i gospodarki. Pozwoli na rozwój nowych technologii i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększy ofertę innowacyjnych produktów, przez co wpłynie na rozwój przemysłu oraz transportu szynowego.

Projekt „Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa” realizowany jest w ramach działania 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych. Całkowita jego wartość to ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi  przeszło 4,7 mln zł.

PODZIEL SIĘ