Jedna oferta w przetargu na ERTMS na linii Węgliniec – Zgorzelec

Jedna oferta w przetargu na ERTMS na linii Węgliniec – Zgorzelec

11 lipca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

W przetargu na zabudowanie systemu ERTMS/ETCS na linii Węgliniec – Zgorzelec wpłynęła jedna oferta złożona przez Bombardier Transportation (ZWUS).

Fot. Südstädter Wikimedia Commons

Przetarg na zabudowę ERTMS/ETCS poziomu 2 na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec prowadzony jest w formule „zaprojektuj i buduj”. Bombardier wykonanie tego zadania wycenił na 42,4 mln zł brutto. Oferta zmieściła się w kosztorysie PKP Polskich Linii Kolejowych.

Inwestycja na linii 278 realizowana jest w ramach programu "Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T". Inwestycja obejmuje linię Węgliniec – Zgorzelec, stację Zgorzelec oraz odcinek Zgorzelec – granica państwa.

Budowa systemu to nie jedyna duża inwestycja na tej linii. PKP Polskie Linie Kolejowe realizują też elektryfikację tego odcinka, który jest częścią magistrali E30 łączącej Wrocław z Dreznem. Projekt „Elektryfikacja linii kolejowych nr 247, 278 na odcinku Węgliniec- Zgorzelec” realizowany jest z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

PODZIEL SIĘ