Tańsze podróże stypendystów szkół kolejowych – zniżki w PKP Intercity

Tańsze podróże stypendystów szkół kolejowych – zniżki w PKP Intercity

13 lipca 2018 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Do grup posiadających specjalne zniżki na przejazdy pociągami dołączą stypendyści szkół kolejowych. Przyznana im wartość ulgi będzie równa zniżce przysługującej pracownikom kolei na przejazdy 2. klasą w pociągach PKP Intercity. To wyraz uznania wobec uczniów, którzy kształcą się na przyszłych pracowników kolei. Ze zniżkowych biletów uczniowie stypendyści będą mogli skorzystać już od 2019 roku.

Fot. PKP PLK
Zgodnie z decyzją Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych nową grupą objętą zniżką na poziomie zniżki pracowniczej będą „stypendyści”. W gronie tym znajdą sięuczniowie szkółbranżowych, techników, szkół kolejowychoraz wskazani przez pracodawcę studenci uczelni wyższych, z którymi pracodawca zrzeszony w Związku Pracodawców Kolejowych posiada zawartą umowę o objęcie programem stypendialnym.

– Jesteśmy przekonani, że kolejarz to zawód przyszłości. Wspieramy młodych adeptów sztuki kolejowej, przyszłych maszynistów, techników, konstruktorów maszyn. Ta ulga to wyraz naszego uznania i wagi, jaką przywiązujemy do kształcenia. To także efekt dobrej współpracy między PKP Intercity, PKP S.A.
i Związkiem Pracodawców Kolejowych–mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Nowe zniżki z pewnością ucieszą przyszłych kolejarzy. Dzięki decyzji ZPK stypendyści szkół kolejowych będą mogli kupować znacznie tańsze bilety niż ich koleżanki i koledzy z pozostałych szkół, którym przysługują ulgi ustawowe.

Wprowadzenie zniżek dla uczniów szkół kolejowych postulowały na początku roku zwiazki zawodowe.

PODZIEL SIĘ