Po przejęciu Pesy PFR chce zbudować znaczącą grupę kolejową

Po przejęciu Pesy PFR chce zbudować znaczącą grupę kolejową

17 lipca 2018 | Źródło: Pesa
PODZIEL SIĘ

Polski Fundusz Rozwoju oraz Pesa Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której PFR zaangażuje się w finansowanie producenta taboru. Celem PFR jest przejęcie kontroli nad Pesą, a następnie umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Po stworzeniu silnej grupy kolejowej PFR będzie szukał dla mniej prywatnego inwestora.

Fot. Anna Kopeć / Pesa

Fundusz zarządzany przez PFR zainwestuje w spółkę docelowo kwotę 300 mln zł, przejmując blisko 100 proc. akcji spółki.

- Przemysł kolejowy pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego. Inwestycja PFR w Pesa Bydgoszcz to ważny krok w rozwoju tego sektora. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta przyniesie Polsce pozytywne efekty społeczne i gospodarcze - powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. - Naszym celem strategicznym jest dalsza konsolidacja sektora kolejowego, zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu budowy znaczącej na światowym rynku przemysłowej grupy, a następnie pozyskanie prywatnego partnera – dodał Paweł Borys.

PFR został w 2017 r. zaproszony przez Pesę i jej udziałowców do procesu transakcyjnego zakładającego nabycie oraz podwyższenie udziałów w spółce. Udziałowcy spółki wybrali ofertę PFR, a następnie w marcu 2018 r. zawarto umowę wstępną nabycia jej udziałów. Zgody na przeprowadzenie transakcji udzielił UOKiK.

- Współpracujemy z Pesą już od 2 lat, tworząc wspólną spółkę oferującą najem taboru, dlatego jesteśmy przekonani, że potencjał przemysłowy i menadżerski spółki daje perspektywę jej długoterminowego rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Naszym planem jest umocnienie Pesy jako lidera na rynku krajowym i dalszy rozwój eksportu. W konkurencyjnym procesie wygraliśmy z zagranicznymi oferentami branżowymi, którzy podobnie jak my dostrzegli wartość i potencjał Pesy. Potwierdza to też, że PFR jest postrzegany jako wiarygodny i pożądany partner inwestycyjny – powiedział Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu PFR ds. inwestycyjnych.

Inwestycja w Pesa Bydgoszcz pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. Pesa planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie. Będzie selektywnie podchodzić do wyboru nowych kontraktów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych, takich jak m.in.: Włochy, Niemcy, Czechy czy Rumunia. Planowana jest także dywersyfikacja oferty produktowej w obszarze taboru kolejowego, tramwajowego oraz serwisu.

- Teraz Pesa potrzebuje nowego otwarcia z silnym finansowo inwestorem, zdolnym zapewnić dalszy rozwój spółki. To ważny dzień i jestem przekonany, że zarówno my, dotychczasowi udziałowcy, jak i pracownicy możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość – powiedział Zygfryd Żurawski, prezes Pesa Holding, przedstawiciel udziałowców.

- Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów, poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, potrafiliśmy realizować kontrakty. Udało się między innymi uzyskać homologację dla pojazdów DB, a pierwsze Linki już wożą pasażerów na niemieckiej sieci. Jestem przekonany, że Pesa to dobra inwestycja – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Pesa Bydgoszcz.

PODZIEL SIĘ