Jakub Prusik p.o. prezesa PKP Informatyki

Jakub Prusik p.o. prezesa PKP Informatyki

27 lipca 2018 | Źródło: PKP Informatyka
PODZIEL SIĘ

Po powołaniu do zarządu PKP S.A., Tomasz Miszczuk zrezygnował z kierowania PKP Informatyką. W związku z tym pełnienie obowiązków prezesa zarządu informatycznej spółki powierzono Jakubowi Prusikowi, członkowi zarządu.

Fot. Kurier Kolejowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało 25 lipca 2018 r. Tomasza Miszczuka do składu zarządu spółki. Do zarządu PKP S.A. dołączył również Krzysztof Golubiewski, związany dotąd z PKO BP.

Poza Jakubem Prusikiem w zarządzie PKP Informatyki pozostaje także drugi członek, Radosław Zawierucha.

Miszczuk i Prusik byli powołani do zarządu spółki PKP Informatyka 13 stycznia 2016 r.

PODZIEL SIĘ