ZNPK: pojedyncza obsada przy 160 km/h zwiększy podaż maszynistów

ZNPK: pojedyncza obsada przy 160 km/h zwiększy podaż maszynistów

08 sierpnia 2018 | Autor: AB | Źródło: ZNPK
PODZIEL SIĘ

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych skierował pismo do Andrzeja Bittela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym odniósł się do rozważanej zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji w celu umożliwienia prowadzenia pojazdów z prędkością do 160 km/h przez jednego maszynistę.

Fot. PKP Intercity

Pod listem widnieje podpis Michała Litwina, dyrektora generalnego ZNPK. Argumentuje on, że zdaniem ekspertów, w tym maszynstów, proponowana zmiana przyczyni się zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia pociągów. Maszynista prowadzący pojazd w pojedynczej obsadzie jest bardziej skupiony na pracy, zaś w podwójnej obsadzie ulega chęci nawiązywania rozmowy.

„(…) maszyniści w dwuosobowej obsadzie mogą wchodzić w rozmowy o zdarzeniach przeszłych (np. o zasadności użytego chwilę wcześniej sygnału RP1, szczególnie jeśli użył go młodszy stażem maszynista lub np. pomocnik).”

Popierając możliwość prowadzenia pociągów z V 160 km/h przez jednego maszynistę, ZNPK wspomina też o problemach z pozyskaniem maszynistów. Dzięki proponowanym przepisom zwiększy się podaż maszynistów na rynku pracy.

ZNPK postuluje dalszą liberalizację przepisów, w tym dopuszczenie jazdy bez znajomości szlaku z prędkością do 50-60 km/h dla pociągów towarowych (być może w podwójnej obsadzie). Związek chce też wprowadzenia wymogu sprawności urządzenia SHP i CA przy prędkościach powyżej 130 km/h.

PODZIEL SIĘ