W tym roku pociągi są bardziej opóźnione

W tym roku pociągi są bardziej opóźnione

09 sierpnia 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W II kwartale 2018 r. punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 88,21% (w I kwartale 2018 roku było to 90,14%). Porównując dane z analogicznym okresem ubiegłego roku punktualność spadła. W II kwartale ubiegłego roku wyniosła 92,29%.

Fot. PKP PLK

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 440,4 tys. pociągów (o ok. 5,9 tys. więcej niż w I kwartale 2018 r.). W II kwartale 2017 roku uruchomionych było 426,5 tys. pociągów.

W II kwartale 2018 r. średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 36 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 50,3% (blisko 52,5 tysiąca) oraz od 5 do 60 minut - 47,9% (blisko 50 tysięcy). Odwołano 4 605 pociągów.

Przewoźnikiem najbardziej punktualnym w II kw. 2018 r. (99,41 proc.) była Warszawska Kolej Dojazdowa, a najmniej punktualnym PKP Intercity (68,21 proc.).

Więcej danych o punktualności jest na stronie UTK.

PODZIEL SIĘ