Komponent kolejowy CPK ma być sfinansowany z Military Mobility

Komponent kolejowy CPK ma być sfinansowany z Military Mobility

11 sierpnia 2018 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

10 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Projektu „Centralny Port Komunikacyjny”, na którym przedstawiono aktualne założenia związane z komponentem. Inwestycje mają być finansowane z narzędzia Military Mobility, do prac nad komponentem kolejowym włączono PKP PLK, a do obsługi nowego systemy transportowego potrzebne będą nowe serie taboru kolejowego – dokładnie 150 sztuk.

Fot. Jarosław Szary

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zaprezentowano możliwości wsparcia projektów infrastrukturalnych podwójnego zastosowania w ramach Military Mobility – nowego instrumentu Komisji Europejskiej, łączącego funkcje transportowe i obronne. Wkrótce zostaną opracowane propozycje inwestycji na potrzeby pilotażu projektu, dla których istnieje możliwość wykorzystania wsparcia o wartości do 300 mln euro.

PKP Polskie Linie Kolejowe zaprezentowały listę inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, które wpisują się w relacje planowane do obsługi CPK, wraz z możliwością ich przystosowania do obsługi docelowego kształtu sieci kolejowej.

Komitet Sterujący podjął decyzję o poszerzeniu współpracy pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w celu opracowania zadań inwestycyjnych na potrzeby sfinansowania prac przygotowawczych. Prace te mają być realizowane ze środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. Inwestycje te będą realizowane w latach 2021-2027. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK i PKP PLK zidentyfikują potrzeby w zakresie dostosowania systemu zasilania linii kolejowych do prowadzenia efektywnych ekonomicznie przewozów z prędkościami do 250 km/h.

Patryk Wild, przewodniczący komponentu kolejowego w Zespole Doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaprezentował wytyczne dotyczące taboru w ramach budowy nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich.

Z komunikatu MI dowiadujemy się, że „zgodnie z dotychczasowymi analizami, aby zapewnić obsługę taborową systemu, potrzeba łącznie 130 składów, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych i 50 w kategorii Intercity oraz do 20 dla szybkich przewozów aglomeracyjnych.”

– Aby podwyższyć komfort podróży i skrócić czas przejazdu, konieczne będzie przygotowanie nowych serii taboru kolejowego w ramach procesów badawczo-rozwojowych. Jest to jedno z działań, jakie powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski i potencjał krajowego przemysłu kolejowego, w tym na pozyskanie nowych technologii, zwiększenie mocy produkcyjnych i powstanie nowych miejsc pracy – czytamy w komunikacie.

Na następnych posiedzeniach Komitetu Sterującego zostanie uzgodniona możliwość współpracy z branżą kolejową, uwzględniająca jej wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Nowe wytyczne wymagają uszczegółowienia i uzgodnienia z narodowym przewoźnikiem PKP Intercity i będą miały istotny wpływ na nową wieloletnią umowę o świadczenie usług publicznych (PSC) z Ministerstwem Infrastruktury.

Według resortu infrastruktury Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło stan prac nad budową zintegrowanego modelu ruchu sieciowego, którego celem jest zwiększenie możliwości analitycznych w zakresie modelowania i prognozowania ruchu wraz z wykorzystaniem big data i danych ruchowych ze strony różnych interesariuszy. PKP PLK zaprezentowały możliwości własnego modelu, wraz z dotychczasowym wykorzystaniem w planowanych i realizowanych inwestycjach kolejowych. Wskazano również pozostałe systemy użytkowane w ramach instytucji państwowych, tj. Główny Inspektorat Transportu Drogowego czy Krajową Administrację Skarbową, które są planowane do włączenia do modelu przygotowywanego przez CUPT.

PODZIEL SIĘ