Pociągi z towarem opóźnione średnio o 628 minut

Pociągi z towarem opóźnione średnio o 628 minut

17 sierpnia 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W II kwartale 2018 r. punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 36% i była gorsza od punktualności w roku 2017 – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. nastąpił spadek o 2 punkty procentowe, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,74 punktów proc. Wzrost opóźnień liczony w minutach wyniósł 84 minuty (w porównaniu do kwartału poprzedniego) oraz 132 minuty – rok do roku.

W drugim kwartale 2018 r. średni czas opóźnień pociągów z towarem wyniósł 628 minut (w pierwszym kw. b. r. 544 minuty). Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 77%. W II kwartale 2017 r. było to 73,1%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2018 r. ponad 120,3 tysiąca tras co stanowiło wzrost w stosunku do II kwartału 2017 r. o ok. 4,5 tys. kiedy to uruchomiono nieco ponad 115,8 tysiąca tras. W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 10 704 pociągów.