Dyżurni ruchu szkolą się na symulatorach

Dyżurni ruchu szkolą się na symulatorach

17 sierpnia 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

W pierwszej połowie br. ponad 21 000 pracowników odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenia ruchu pociągów przeszło cykliczne szkolenia. Ponad 400 dyżurnych ruchu przeszkolono na specjalnym symulatorze, a blisko 700 nowoprzyjętych pracowników uczestniczyło w kursach kwalifikacyjnych na stanowiska związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Fot. PKP PLK

Tylko w pierwszych 6 miesiącach br. ponad 21 000 pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu pociągów wzięło udział w pouczeniach okresowych. Wiedzę i właściwe zachowania, pod okiem doświadczonych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem na kolei, utrwalali m.in. dyżurni ruchu, nastawniczowie, automatycy, dróżnicy przejazdowi i toromistrzowie.

- Bezpieczeństwo to priorytet w działalności PKP Polskich Linii Kolejowych. Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ruchu kolejowego codziennie nadzorują przejazd ok. 6 000 pociągów. Bardzo ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa są regularne szkolenia pracowników m.in. dyżurnych ruchu i dróżników. Wyposażenie posterunków ruchu w nowoczesne urządzenia komputerowe, modernizacje linii, nowoczesny sprzęt do działań w terenie usprawniają pracę i przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa podroży i przewozu ładunków - mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes xarządu PKP PLK.

420 dyżurnych ruchu w ramach przygotowania i doskonalenia zawodowego ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. Szkolenia na symulatorze pozwalają pracownikom przećwiczyć właściwe postępowanie w kilkudziesięciu standardowych i niestandardowych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy.

Ponad 900 pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych eksploatowanych w spółce uczestniczyło w pouczeniach okresowych, podczas których omawiano  m.in. na zdarzenia kolejowe, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

PLK przygotowują również nową kadrę do pracy na stanowiskach związanych z bezpiecznym prowadzeniem ruchu kolejowego. W pierwszym półroczu spółka zorganizowała systemem wewnątrzzakładowym kursy kwalifikacyjne dla 674 kandydatów do pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu m.in. dyżurnych ruchu, nastawniczych, dróżników przejazdowych, automatyków.