Większy zakres modernizacji fragmentu linii 281

Większy zakres modernizacji fragmentu linii 281

24 sierpnia 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP PLK informują, że zwiększony został zakres modernizacji fragmentu linii 281 na odcinku Grabowno Wielkie – granica woj. dolnośląskiego przed Zdunami. Dzięki dodatkowym 42 mln zł wartość całej inwestycji wyniesie 155 mln zł.

Fot. PKP PLK

Linia kolejowa nr 281 jest częściowo zelektryfikowana. Przebiega przez tereny trzech województw i łączy Oleśnicę z Chojnicami. PLK realizują modernizację odcinka dolnośląskiego fragmentu linii. Dzięki przyznaniu dodatkowych 42 mln zł na siedmiu stacjach i przystankach (Grabowno Wielkie, Bukowice Trzebnickie, Krośnice, Milicz, Wierzchowice, Rakoniewice Milickie, Cieszków) przebudowane zostaną perony, nastąpi wymiana sieci i remont wiaduktów.

Przebudowywana, z dostosowaniem dla potrzeb wymijania się pociągów, jest stacja Bukowice Trzebnickie. Takie rozwiązanie zwiększy przepustowość linii.

Dodatkowe środki umożliwią kompleksową wymianę sieci trakcyjnej na całej długości 40-km odcinka linii. Obiekty inżynieryjne, wiadukty i przepusty, zostaną wyremontowane. Odnowione, wzmocnione obiekty pozwolą na prowadzenie ciężkich składów pociągów towarowych o nacisku do 221 kN/oś. Jest to istotne, gdyż lina 281 przeznaczona jest do przewozów dużych, ponadnormatywnych ładunków z Wrocławia w kierunku północnym.

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Grabownie Wielkim umożliwi prowadzenie ruchu pociągów i zabezpieczenie trasy na odcinku Grabowno Wielkie – Milicz. Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 19 przejazdów otrzyma nową nawierzchnię drogową, zainstalowane będzie nowe oświetlenie. Na 12. przejazdach będą zamontowane nowe urządzenia zabezpieczające i monitorujące.

Usprawnienie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu zapewnią również przebudowane urządzenia przewodowej i radiowej łączności kolejowej.

Przygotowany jest peron w Grabownie oraz część prac związanych z budową mijanki w Bukowicach Trzebnickich. Na odcinku 30 km wymieniono tor i ustawione zostały konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Stoją już nowe maszty telekomunikacyjne. Kończą się prace przy trasach kablowych dla urządzeń zabezpieczających i telekomunikacyjnych oraz prace związane z odwodnieniem.

Głównym efektem prac będzie sprawna jazda pociągów, czyli dogodne podróże pasażerskie i przewóz ładunków z prędkością 80-120 km/godz. Będzie mogło jeździć więcej pociągów, gdyż zostanie zwiększona przepustowość i podniesiony poziom bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja zdecydowanie poprawi możliwości transportu towarów koleją między Dolnym Śląskiem a Wielkopolską. Dobry stan tej linii to m.in. ograniczanie ładunków na drogach i odciążenie innych tras kolejowych, przeznaczonych głównie dla ruchu pasażerskiego.

Zakończenie modernizacji odcinka Grabowno Wielkie – granica województwa  dolnośląskiego, w zwiększonym zakresie, przewidywane jest do listopada br. Prace finansowane są ze środków budżetowych. Wykonawcą robót jest firma Torpol.