Torpol zdecyduje o zakończeniu działalności w Norwegii

Torpol zdecyduje o zakończeniu działalności w Norwegii

27 sierpnia 2018 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Firma wykonawcza przeanalizowała norweski rynek kolejowy i tramwajowy, w tym możliwość odzyskiwania swoich aktywów związanych z działalnością w Norwegii. Torpol zdecydował się na dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy o łącznej wartości 25,27 mln zł. W Polsce kontrakty spółki realizowane są z powodzeniem.

Fot. Torpol

Torpol dokonał odpisu dotyczącego wartości zadłużenia z tytułu pożyczki, której udzielił do Torpol Norge AS w wysokości ok. 17,48 mln zł oraz zawiązał rezerwę w wysokości 7,79 mln zł związanej z zabezpieczeniem środków niezbędnych do zakończenia procesu restrukturyzacji spółki zależnej Torpol Norge AS. Powyższe operacje księgowe zostaną ujęte w ww. kwotach w skróconym sprawozdaniu jednostkowym za pierwsze półrocze 2018 roku i nie będą miały wpływu na skrócone sprawozdanie skonsolidowane za pierwsze półrocze 2018 roku. Po zakończeniu procesu agregacji danych finansowych Torpol przekaże w trybie raportu bieżącego wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe. Dokonany odpis i rezerwa mają charakter niepieniężny i nie wpłyną na bieżącą działalność spółki matki.

– Mimo ciągłych zapowiedzi, na rynku norweskim nadal nie został uruchomiony w istotnym stopniu program modernizacji linii kolejowych zawarty w Narodowym Planie Transportowym (NTP) na lata 2018-2029. Duże opóźnienia dotyczą również postępowań na tamtejszym rynku tramwajowym. Założenia NTP, na których opieraliśmy plany prowadzenia działalności w Norwegii, mówiły o nakładach na infrastrukturę o wartości ok. 110 mld zł począwszy od 2018 r. Pomimo optymalizacji zatrudnienia oraz przeniesienia części potencjału kadrowego i maszynowego do Polski, brak nowych przetargów uniemożliwia Torpol Norge uzyskiwanie przychodów pozwalających na pokrycie kosztów prowadzenia działalności. W najbliższych miesiącach podejmiemy decyzję czy definitywnie kończymy działalność Torpol Norge czy też ją kontynuujemy przy wsparciu finansowym ewentualnego lokalnego inwestora branżowego. Aktualnie rozważamy różne opcje dalszego funkcjonowania spółki zależnej – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

– Nasz rekordowy portfel zleceń jest realizowany prawidłowo na dodatniej rentowności - nic się w tej kwestii nie zmieniło. Aktualnie skupiamy się nad zapewnieniem dostępu do odpowiedniego poziomu finansowania w związku z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, ponieważ istotnie przyspieszyliśmy z realizacją kontraktów. Myślę że wyniki finansowe samej działalności operacyjnej w Polsce, gdyby nie dokonane odpisy jednorazowe obciążające Torpol, nie powinny przynieść zaskoczenia na rynku – poinformował Grabowski.