Przewoźnicy Grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę

Przewoźnicy Grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę

07 września 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Koleje towarowe państw Grupy Wyszehradzkiej podpisały memorandum o współpracy. Celem sygnatariuszy dokumentu jest podniesienie konkurencyjności kolei, czego efektem będzie wzrost przewozów towarów pociągami w krajach V4 i w europejskim korytarzu transportowym północ-południe.

Fot. PKP Cargo

Memorandum zostało podpisane podczas spotkania przewoźników w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji. Podpisy pod dokumentem złożyli: Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, Martin Vozár, prezes ZSSK Cargo (Słowacja), Imre Kovács, prezes Rail Cargo Hungaria Zrt (Węgry) oraz Ivan Bednárik, szef Rady Dyrektorów České Dráhy Cargo (Czechy).

Przewoźnicy będą dążyć do podniesienia konkurencyjności transportów kolejowych, co będzie skutkować zwiększeniem masy ładunków, jakie przewiozą pociągi w Polsce, na Węgrzech, Czechach i Słowacji. W pierwszej kolejności kolejarze mają zadbać o usprawnienie ruchu pociągów na terenie Grupy Wyszehradzkiej. Ma temu służyć m.in. koordynowanie połaczeń, likwidacja barier w ruchu transgranicznym, co przyspieszy ruch pociągów oraz przygotowanie wspólnych ofert przewozowych dla klientów, czy też dążenie do optymalizacji wykorzystania taboru.

Kolejarze dokonają też analizy rynku V4, aby określić katalog najważniejszych potrzeb klientów. Pozwoli to pomóc w przygotowaniu wspólnej i konkurencyjnej oferty wobec transportu drogowego. Współpraca ma również przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jednocześnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej mają być prowadzone kampanie promujące transport kolejowy jako najbardziej ekologiczny środek komunikacji w przewozach towarowych.

Prezes PKP Cargo, Czesław Warsewicz informuje, że memorandum o współpracy w ramach V4 wpisuje się w strategię integrowania usług kolejowych w korytarzu północ-południe. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, spółka listy intencyjne dotyczące współpracy z kolejami litewskimi i włoskimi.

PODZIEL SIĘ