Posłanki Nowoczesnej: kampania PKP zniechęca młode kobiety

Posłanki Nowoczesnej: kampania PKP zniechęca młode kobiety

10 września 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Posłanki Katarzyna Lubnauer oraz Ewa Lieder skrytykowały kampanię Grupy PKP zachęcającą młodzież do szkolenia się w zawodach kolejowych. Ich zdaniem plakaty te utrwalają stereotyp zawodów kolejowych jako wykonywanych przez mężczyzn. MEN zapewnia, że szkoły zawodowe i techniczne otwarte są dla wszystkich.

Kadr z filmu promocyjnego Grupy PKP

Posłanki Lubnauer i Lieder zwróciły uwagę na kampanię informacyjną „Twoja kariera na dobrych torach” przygotowaną przez spółki z Grupy PKP, która zachęca młodzież do kształcenia się na kierunkach kolejowych. Na plakatach i w filmach występuję mężczyzna.

– W reklamie, odnoszącej się do szeregu zawodów technicznych i administracyjnych, występuje młody mężczyzna. Taki przekaz może sugerować skierowanie oferty edukacyjnej ww. szkół technicznych jedynie do mężczyzn – napisały posłanki Nowoczesnej interpelacji do ministrów oświaty i infrastruktury.

Jak informuje przedstawiciel ministerstwa oświaty, techniczne i kolejowe kierunki są otwarte dla wszystkich, a kampania PKP nie była sfinansowana ze środków UE.

– Szkoły publiczne w jednakowy sposób przygotowują do wyboru drogi zawodowej wszystkich uczniów, bez względu na płeć. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, rozpoczynając kolejny etap edukacji, mają możliwość wykorzystania swoich indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. System szkolnictwa zawodowego w Polsce zapewnia w praktyce równy dostęp do edukacji dla obu płci – wyjaśnia Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

PKP Intercity zatrudnia ponad 2200 kobiet w tym także na stanowiskach rewidenta taboru i maszynisty, które są uważane za zawody zmaskulinizowane. Zawód maszynisty wykonuje obecnie 17 kobiet w Polsce.