UTK chce liberalizacji wymogów badań lekarskich maszynistów

UTK chce liberalizacji wymogów badań lekarskich maszynistów

11 września 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego proponuje złagodzenie polskich wymogów obowiązujących przy badaniach lekarskich wykonywanych na potrzeby wydawania licencji i świadectwa maszynisty oraz prawa kierowania. Orzeczenia lekarskie będą też wydawane drogą elektroniczną.

Fot. Rafał Wilgusiak

Obecnie w Polsce obowiązują bardzo rygorystyczne normy odnośnie kandydatów do zawodu maszynisty. Polskie wymogi są ostrzejsze niż te zapisane w dyrektywie UE. Ponad to wymogi w badaniach przy uzyskiwaniu świadectwa maszynisty są ostrzejsze niż przy licencji, co jest absurdalne, gdyż w efekcie są osoby które po uzyskaniu licencji i odbyciu kosztownego szkolenia na świadectwo nie mogę wykonywać zawodu w Polsce.

- Są maszyniści, którzy mają licencję wydaną w Polsce i wykonują zawód za granicą, ale nie mogą pracować w kraju, bo nie spełniają wymogów zdrowotnych na świadectwo – powiedział Piotr Combik, zastępca dyrektora departamentu personelu i przepisów UTK podczas Debaty z Kurierem. 

Dodatkowo wymagania zdrowotne dla prowadzących pociągi określone są w trzech różnych rozporządzeniach. W przypadku licencji maszynisty, świadectwa maszynisty i prawa kierowania ustawodawca przewidział różne wymagania zdrowotne. Jedynie w przypadku wykonania badań w celu utrzymania ważności świadectwa maszynisty automatycznie przedłużana jest ważność licencji.

Urząd Transportu Kolejowego proponuje zrównanie polskich wymogów z tymi unijnymi co oznacza liberalizację przepisów. Proponowana zmiana ma na celu przede wszystkim wyrównanie wymagań zdrowotnych dla maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowego do poziomu wynikającego z przepisów Unii Europejskiej - poprzez usunięcie nieuzasadnionych barier dostępu do zawodów kolejowych. W konsekwencji wprowadzonych zmian maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe powinni spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w dyrektywie o maszynistach. Pozwoli to uznać, że w przypadku wykonania badań na licencję maszynisty taki pracownik spełni automatycznie wymagania zdrowotne na świadectwo i prawo kierowania. To otworzy drogę do bezpośredniego uznawania orzeczeń lekarskich w przypadku zmiany pracodawcy lub stanowiska pracy.

- Postęp medycyny pozwala nam na przyjęcie rozwiązań, które kiedyś wykluczyłyby maszynistę. Można tu wskazać np. operacje oczu. Chcemy dopuścić takie rozwiązania – zapowiedział Piotr Combik.

UTK planuje w październiku rozpocząć wdrażanie informatycznego systemu zarządzania wiedzą o zdrowiu maszynistów. Planuje, że orzeczenia lekarskie będą wydawane drogą elektroniczną, a informacja będzie automatycznie przekazywana do rejestru maszynistów. Projekt przepisów wdrażający planowaną zmianę został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

PODZIEL SIĘ