Zachodnie Pomorze uczestnikiem projektu TalkNET

Zachodnie Pomorze uczestnikiem projektu TalkNET

21 września 2018 | Autor: Marcin Zieliński
PODZIEL SIĘ

Województwo Zachodniopomorskie przystąpiło do realizacji projektu TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście

O udziale samorządu w TalkNET poinformowali przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na konferencji Green Cities, która odbyła się w dniach 13-14 września w Szczecinie.

TalkNET to jeden z kilku projektów opracowywanych równocześnie w Europie i dotyczących wykorzystania żeglugi śródlądowej do przewozu towarów. Prezentujący ten i inne projekty zwracają uwagę, że naturalny partnerem dla operatorów transportu rzecznego jest kolej, dlatego rozwój infrastruktury kolejowej uatrakcyjnia również transport towarów drogą wodną.

Celem TalkNET jest zacieśnienie współpracy między uczestnikami łańcucha transportowego – portami morskimi, terminalami przeładunkowymi, operatorami transportowymi i spedycyjni a także władzami samorządowymi i administracją państwową.

Partnerami Urzędu Marszałkowskiego, w tym projekcie są porty w Wenecji i Trieście, Port Koper, miasto Budapeszt, Zespół Portów Szczecin –Świnoujście oraz operatorzy transportowi jak: Rail Cargo z Węgier czy Codognotto Poland.

Patrząc na mapę Europy, korytarz transportowy z Wenecji poprzez Triest, Lublanę, Wiedeń, Wrocław i Szczecin jest najkrótszą drogą transportu towarów z północnych Włoch, Słowenii przez Austrię na Północ. Korytarz Bałtyk - Adriatyk może przyczynić się do wzrostu wymiany towarowej nie tylko pomiędzy krajami, które przecina, ale również z północnymi Niemcami i Skandynawią. Korytarz ten może być częścią systemu europejskich korytarzy transportowych w Europie Środkowej.

PODZIEL SIĘ