UTK: coraz mniej kradzieży infrastruktury

UTK: coraz mniej kradzieży infrastruktury

25 września 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W 2017 r. odnotowano rekordowo niską liczbę kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej. Przypadków takich było 2121, czyli ponad dwa razy mniej niż w roku 2012. Był to kolejny rok działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w „Memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury”. Przez sześć lat funkcjonowania i współpracy regulatorów, policji i przedsiębiorców widoczne są efekty podejmowanych działań.

Fot. SOK

W 2017 r. na kolei odnotowano 2121 przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury. Liczba tych zdarzeń spadła o 14,7% w stosunku do 2016 r., w którym miało miejsce 2486 kradzieży i dewastacji infrastruktury. Znaczna część, bo aż 68% przypadków dotyczyła urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które są elementem krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Przypadki kradzieży i dewastacji infrastruktury odnotowywano w 2017 r. na terenie całego kraju, jednak największą ich koncentrację, podobnie jak w latach poprzednich, zarejestrowano w województwie śląskim oraz dodatkowo w województwach małopolskim i dolnośląskim. Zdarzenia w tych trzech regionach stanowią prawie połowę wszystkich kradzieży i dewastacji zarejestrowanych na terenie Polski w 2017 r.

W 2017 r. opóźnienia pociągów pasażerskich spowodowane kradzieżami oraz dewastacjami infrastruktury kolejowej wyniosły 47 503 minuty, czyli prawie 33 dni. Większe opóźnienia odnotowano dla pociągów towarowych, które wyniosły 75 056 minut, czyli ponad 52 dni. Według danych Straży Ochrony Kolei, wykrywalność sprawców kradzieży urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2017 r. wyniosła 11,7% (dla porównania w 2016 było to 9,2%). Koszty odtworzenia samych urządzeń odpowiadających za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego (urządzenia sterowania ruchem kolejowym, teleinformatyki i elektroenergetyki kolejowej) skradzionych lub zdewastowanych w 2017 r. zostały oszacowane przez zarządców infrastruktury na ponad 9,5 mln złotych, w tym koszty odtworzenia tych urządzeń na czynnych odcinkach linii kolejowych to prawie 9,3 mln złotych.

Trend spadkowy zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury jest najlepszą oceną działań profilaktycznych podejmowanych w ramach Memorandum i stanowi motywację do realizacji dalszych inicjatyw, zmierzających do ograniczania tego zjawiska. Podejmowane przez sygnatariuszy działania przyczyniają się do zmniejszenia skali tych zjawisk oraz ograniczenia ich negatywnych skutków dla całego systemu kolejowego oraz innych zaangażowanych obszarów. Szeroko rozumiana współpraca i wspólne zaangażowanie ma znaczenie strategiczne w kontekście rozwiązania problemu kradzieży i dewastacji infrastruktury. Dotychczasowe inicjatywy bez wątpienia przynoszą znaczące efekty. Należy jednak skupić się na dalszym ich doskonaleniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań, co w dalszym etapie pozwoli na wzrost poziomu bezpieczeństwa we wszystkich zaangażowanych sektorach.

PODZIEL SIĘ