Apel SEiMTS do Ministra Infrastruktury

Apel SEiMTS do Ministra Infrastruktury

02 października 2018 | Autor: Józef Marek Kowalczyk
PODZIEL SIĘ

Z uwagi na ogromny wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym (o 150 mln t w 2017 r.) i ze względu na dalszy drastyczny spadek udziału kolei w przewozach ładunków, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o podjęcie działań regulacyjnych i inwestycyjnych dla zahamowania tego negatywnego trendu.

Fot. SEiMTS

Skany pisma do Ministra Infrastruktury:

 

PODZIEL SIĘ