Specjaliści ds. bezpieczeństwa i utrzymania zawitają do Gdańska

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i utrzymania zawitają do Gdańska

05 października 2018 | Źródło: OTTIMA plus
PODZIEL SIĘ

IX Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic, a także premiera książki "Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym" odbędą się w dniach 11-12 października w Gdańsku!

Fot. OTTIMA plus

Udział w wydarzeniu zapowiedziało blisko 100 osób z branży kolejowej, w tym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra, który wygłosi prelekcję „Bezpieczeństwo systemu kolejowego – zarządzanie systemowe pod kierunkiem Kultury Bezpieczeństwa”.

Krajowe Zjazdy Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic to już tradycja. Odbywają się kilka razy w roku w różnych miejscach w całej Polsce i cieszą się coraz większą popularnością.

Tym razem będzie to jednak Zjazd wyjątkowy. Firma OTTIMA plus Sp. z o.o., która jest organizatorem konferencji zapowiedziała, że podczas tej edycji wydarzenia (11-12.10.2018, Hotel Almond w Gdańsku) odbędzie się wielka premiera książki autorstwa Prof. nadzw. dr. hab. inż. Adama Jabłońskiego oraz Prof. nadzw. dr. hab. inż. Marka Jabłońskiego "Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym".

Książka już została uznana za jedyną jak do tej pory tak obszernie i kompleksowo ujmującą zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym monografię, która doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby rynku kolejowego.

– Książka stanowi moim zdaniem doskonałe uzupełnienie działań Urzędu Transportu Kolejowego w ramach Akademii UTK, mających na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem. To niewątpliwie stanowi kolejny krok na drodze do rozwoju kultury bezpieczeństwa w Polsce – napisał o monografii Prezes UTK, Ignacy Góra.

Program konferencji

Dodać należy, że premiera książki to nie jedyna atrakcja IX Krajowego Zjazdu Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic. Poza dwoma dniami wypełnionymi szeregiem prelekcji i wykładów, odbędzie się również Gala wręczenia statuetek „Złoty pociąg”. Statuetki te są przyznawane firmom i osobom m.in. za aktywne szerzenie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Organizator Zjazdu, OTTIMA plus Sp. z o.o. to renomowana firma z siedzibą w Katowicach, która działa na rynku polskim i międzynarodowym już od 1999 roku. Spółka cyklicznie organizuje Zjazdy Specjalistów w wybranej dziedzinie kolejowej. Prelegentami zawsze są starannie dobrani, wysoko wykwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach. Tym razem swoją obecnością zaszczyci również Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Uniwersytet Szczeciński, który wygłosi wykład „Liberalizacja rynku kolejowego w Polsce i Europie”.

Podczas tegorocznego Zjazdu przyznana zostanie również statuetka „Lider Innowacji w transporcie kolejowym” nadana przez Południowy Klaster Kolejowy firmie Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. za system „RAILSoft Business Solutions”.

Zakres tematyczny Zjazdu obejmuje m.in. następujące kwestie:

•             Bezpieczeństwo systemu kolejowego – zarządzanie systemowe pod kierunkiem Kultury Bezpieczeństwa

•             Przedstawienie założeń IV Pakietu Kolejowego i jego wpływu na funkcjonowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem  SMS i Systemów Zarządzania Utrzymaniem MMS w transporcie kolejowym.

•             Interpretacja nowych wymagań i wyzwań przed jakimi stoją Pełnomocnicy ds. SMS i MMS wobec zapisów rozporządzeń IV pakietu kolejowego

•             Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym – kluczowe wyzwania i zagrożenia

•             Możliwość zwolnienia bocznic prywatnych z podatku od nieruchomości

•             Zasady dochodzenia odszkodowań po wypadkach kolejowych

•             Jak efektywnie zarządzać bocznicami kolejowymi – wyzwania nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

•             Zarządzanie ryzykiem technicznym – nowe wyzwania

•             Systemowe rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

PODZIEL SIĘ