Potrzeba terminali, aby kontenery z Chin nie omijały Polski

Potrzeba terminali, aby kontenery z Chin nie omijały Polski

18 października 2018 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

PKP S.A. jest jednym z największych w Polsce właścicieli nieruchomości. Spółka wyszczególniła ok. 1200 ha wolnej przestrzeni, które można przeznaczyć na logistykę, na railporty i terminale konwencjonalne. O planach rozwoju łańcuchów logistycznych opowiedział Mirosław Antonowicz, członek zarządu spółki, na konferencji NaviRail 2018 w Szczecinie.

Fot. Adam Brzozowski

Segment przewozów morskich rozwija się dynamicznie. Dzięki rozwojowi kolei porty morskie zyskają dalsze możliwości zwiększenia przewozu ładunków. Według Mirosława Antonowicza, członka zarządu PKP S.A., szanse portów będą jeszcze większe po wybudowaniu terminalu głębokowodnego w Świnoujściu.

– Plany Portu w Gdyni zakładają wybudowanie portu w głębi lądu. Plany rozwoju ma również Port Gdańsk. Jako przedstawiciele kolei, chcemy się włączyć w te istotne projekty. W Polsce jest w sumie ok. 30 terminali lądowych i potrzeba więcej. Port w Szczecinie przystąpił do porozumienia o budowie terminali na zapleczu portów, aby zwiększyć szanse zwiększenia potoku ładunków kontenerowych – mówi Antonowicz.

PKP S.A. wyszczególniła 27 lokalizacji w całym kraju, w których powinny powstać terminale intermodalne. Niektóre lokalizacje są umiejscowione przy głównych szlakach transportowych. Są już nawet wykonane programy funkcjonalno-użytowe dla planowanych terminali.

Mirosław Antonowicz poinformował także, że PKP S.A. prowadzi rozmowy z hamburską firmą Cosco na temat współpracy przy budowie infrastruktury punktowej. Z kolei spółka PKP LHS podpisze porozumienie z chińskim przedsiębiorstwem w celu uruchomienia połączeń na Nowym Jedwabnym Szklaku.

– Problemem jest dostosowanie stawek przez Rosję do Europy. Wszystko zależy od tego, jakie Chińczycy zaoferują dofinansowanie do przewozów. Aby być przygotowanym na przyjęcie dodatkowych ładunków do Polski, muszą zostać rozbudowane Małaszewicze. Wybudujemy też kilka terminali, aby ładunki z Chin nie omijały Polski przez Kaliningrad – dodaje Antonowicz.

PKP S.A. złożyło projekt Program rozwoju transportu intermodalnego do Ministerstwa Infrastruktury, aby został wpisany do strategii rozwoju transportu do 2030 r. Według Mirosława Antonowicza w nowej perspektywie finansowej UE będą środki przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę punktową.