Porty Szczecin i Świnoujście czekają na nowe tory

Porty Szczecin i Świnoujście czekają na nowe tory

19 października 2018 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Infrastruktura kolejowa jest wąskim gardłem w logistyce towarów transportowanych do i z portów Pomorza Zachodniego. PKP PLK wraz z zarządcą portów przygotowują się jednak do modernizacji bocznic kolejowych, o czym przedstawiciele obu firm opowiedzieli na konferencji NaviRail 2018, która odbyła się w dniach 17-18 października w Szczecinie.

Fot. Adam Brzozowski

W DB Port Szczecin największe odprawiane statki kontenerowe mają do 1800 TEU ładunku. Po pogłębieniu toru wodnego między portami Świnoujście i Szczecin do 12,5 m, do Szczecina zaczną wpływać jednostki o pojemności 3500 TEU. Paweł Wac, prezes zarządu DB Port Szczecin, informuje, że od strony wody firma jest przygotowana do obsługi większej liczby kontenerów, ponieważ posiada potrzebne dźwigi i suwnice oraz inwestuje w nowe układarki itp. sprzęt. Natomiast wąskim gardłem dla portu jest połączenie z lądem, czyli infrastruktura kolejowa.

– Do obsługi kontenerów potrzeba będzie pięciu składów dziennie. Ale czy infrastruktura spełni te wymagania? W kontekście obsługi 3500 TEU kluczowa jest poprawa infrastruktury na stacji Szczecin Port Centralny. Potrzebna będzie budowa nowej bocznicy kolejowej i elektryfikacja dotychczasowych bocznic. Musi być też zrealizowany nowy most kolejowy w Podjuchach – wymienia Paweł Wac. – Mamy już gotowy odcinek drogi S3 do Legnicy, ale musi być zmodernizowana linia kolejowa linii E59, która łączy Szczecin z południem kraju – dodaje.

PKP Polskie Linie Kolejowe wykonują prace studialne oraz projekty modernizacji stacji Szczecin Port Centralny. Współpracują w tej kwestii z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

– Chcemy poprawić przepustowość na terenie stacji. Planujemy poprawić nawierzchnię i przebudować urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dziś jest na stacji kilkanaście urządzeń manewrowych, a będą tylko cztery okręgi dysponujące. Obecnie trzeba manewrować na stacji, a naszym celem jest umożliwienie wjazdu składów całopociągowych – zapowiada Grzegorz Błachut, zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Szczecinie.

Aktualnie w świnoujskim porcie PLK wymieniają nawierzchnię linii, a w Szczecinie prowadzą prace na obiektach inżynieryjnych. Te roboty są wykonywane bez zamknięć, ponieważ nie można pozbawić zespołu portów połączenia kolejowego.

Modernizacja linii E59 przebiega tylko na niewielkich odcinkach. Na jednym z nich, w Szczecinie wymieniono nawierzchnię. Grzegorz Błachut informuje też, że obecnie trwają prace studialne nad rewitalizacją połączenia kolejowego między Szczecinem i Gdańskiem. W ramach tej inwestycji zaplanowana jest elektryfikacji linii. W planach PLK jest też rewitalizacja linii 210 z Chojnic do Runowa Pomorskiego. Trwają również prace studialne dla przebudowy mostu zwodzonego w Podjuchach. PLK skupiły się na tej inwestycji, ponieważ do spełnienia jest wiele warunków brzegowych (z mostu mają korzystać pociągi planowanej SKM).

Zapowiedzi przedstawiciela zarządcy infrastruktury kolejowej podczas NaviRail 2018 uszczegółowił Marek Trojnar, szef Biura Strategii i Rozwoju ZMPSziŚ. – Istotnym elementem poprawy infrastruktury kolejowej w Szczecinie będą cztery nowe tory na zapleczu Nabrzeża Norweskiego, każdy po 800 m długości. Dzięki temu będą przyjmowane składy całopociągowe. Chodzi o to, aby nie trzeba już było dzielić składu na dwa mniejsze. Powstaną dwa tory przeładunkowe, niezelektryfikowane i dwa przejazdowe, zelektryfikowane, aby pociąg nie zatrzymywał się na stacji. W ramach inwestycji kolejowych w porcie Świnoujście, powstaną tory zdawczo-odbiorcze w części masowej – informuje Trojnar.

Wkład Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w poprawę infrastruktury kolejowej będzie stosunkowo niewielki. Wszystkie inwestycje kolejowe w obu portach mają pochłonąć 1,8 mld zł. Część środków będzie pochodziło z UE.