PLK przekazały kolejne należności podwykonawcom Astaldi

PLK przekazały kolejne należności podwykonawcom Astaldi

19 października 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Wypłacone jest już ponad 40 mln zł dla 34 podwykonawców Astaldi, Kolejne wypłaty przygotowuje wzmocniony zespół, który musi przejrzeć wszystkie niezbędne dokumenty. PLK na bieżąco spotykają się z podwykonawcami Astaldi.

Fot. Rafał Wilgusiak

- Jesteśmy w bieżących kontaktach z podwykonawcami Astaldi. Przekazujemy kolejne należności. Wypłacono już 40 mln zł. Spółka wykorzystuje wszystkie możliwe i zgodne z prawem możliwości, by jak najszybciej zrealizować pozostałe należności – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały ponad 40 mln zł. W czwartek były płatności dla kolejnych 8 podwykonawców Astaldi, którzy nie otrzymali wcześniej należności za wykonaną pracę. Podwykonawcy Astaldi nie są pozostawieni bez wsparcia.

PLK regulują wszystkie należne kwoty zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że konieczne jest indywidualne podejście do poszczególnych podmiotów, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. By zapewniać jak najszybsze płatności, pracownicy PLK wzmacniają zespół inżyniera kontraktu – podmiot obsługujący rozliczenie na projekcie. Zespół będzie pracował przez weekend.

PKP Polskie Linie Kolejowe rozwiązują także dodatkowe problemy utrudniające płatności dla podwykonawców. To bierność PBDiM z Mińska Mazowieckiego, firma nie udostępnia wyników przeprowadzonych badań, a takie dane są niezbędne do potwierdzania jakości wykonanych prac i tym samym zapewnienia możliwości wypłaty. Również Astaldi nie przyjmuje dokumentów, a to wydłuża procedury. Postępowania dotyczą 106 podmiotów na kwotę około 115 mln zł.

Wypłaty dotyczą podwykonawców Astaldi z kontraktów: linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Leszno „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno

PLK zamierzają jak najszybciej kontynuować roboty na linii Lublin –Warszawa i Wrocław – Poznań. Roboty będą prowadziły spółki zależne PKP Polskich Linii Kolejowych Ze względu na sytuacje z Astaldi opóźnienia prac na linii lubelskiej oceniane jest na około pół roku.

PODZIEL SIĘ