KM kupią 10 krótkich FLIRT-ów i zbudują halę w Radomiu

KM kupią 10 krótkich FLIRT-ów i zbudują halę w Radomiu

19 października 2018 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Mazowiecki samorząd zdecydował o budowie zaplecza taborowego Kolei Mazowieckich w Radomiu, a także o zakupie 10 dwuczłonowych FLIRT-ów w ramach umowy ramowej ze Stadlerem. Pojazdy będą kosztowały spółkę ok. 92 mln zł, a hala utrzymaniowa ok. 30 mln zł. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych oraz z kredytu.

Fot. Rafał Wilgusiak

W maju tego roku Koleje Mazowieckie zamówiły w Stadler Polska pierwszych sześć pięcioczłonowych EZT serii FLIRT z zamówienia ramowego w sumie na 71 pojazdów (61 pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych). Przewoźnik uzyskał wówczas dofinansowanie na poziomie 79 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 7.2 Infrastruktura kolejowa RPO WM 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 153,52 mln zł (brutto), z czego unijne dofinansowanie wynioslo 96,16 mln zł. Produkcja następnych EZT-ów miała być finansowana z POIiŚ oraz kredytu na ponad miliard zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego.

Aktualnie KM poinformowały, że zarząd województwa mazowieckiego wyraził zgodę na realizację inwestycji związanej z budową bazy utrzymaniowo-naprawczej taboru w Radomiu. Projektowi towarzyszyć ma dalszy zakup EZT-ów Stadlera, tym razem dwuczłonowych. Obie inwestycje zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

Dostawa taboru wraz ze szkoleniem pracowników i pakietem naprawczym pozderzeniowym pochłoną blisko 91,8 mln zł. Szacowany koszt budowy bazy utrzymaniowo- naprawczej w Radomiu to około 30 mln zł (właściwa wartość będzie znana po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu).

Umowa ramowa na 71 FLIRT-ów ma wartość ponad 2,2 mld zł. Poza otrzymaną już dotacją na 6 pojazdów, przewoźnik chce uzyskać dofinansowanie z POIiŚ wysokości 580 mln zł.

Pierwsze pojazdy produkcji Stadlera zostaną wprowadzone do eksploatacji w listopadzie przyszłego roku. Ostatnie pojazdy zostaną dostarczone spółce KM w 2022 r. Zamówienie dotyczące dziesięciu dwuczłonowych ezt dla obsługi subregionu radomskiego zostanie zrealizowane do końca 2020 r. Pojazdy będą kursować w relacjach: Radom - Dęblin, Radom - Skarżysko-Kamienna, Radom - Drzewica, Radom - Warka.

- Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu to - oprócz zakupu nowych pojazdów, a także budowy bazy w Sochaczewie - nasze strategiczne inwestycje. Koleje Mazowieckie wkraczają w kolejny etap rozwoju, który bez tych wielkich projektów nie byłby możliwy. Ciszę się, że dzięki znakomitej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego udaje nam się dynamicznie i konsekwentnie unowocześniać park taborowy oraz realizować inwestycje służące rozwojowi spółki, a przede wszystkim poprawiać podróżowanie na Mazowszu - powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

PODZIEL SIĘ