Urządzenia GRAW na zagranicznych torach

Urządzenia GRAW na zagranicznych torach

22 października 2018 | Źródło: GRAW
PODZIEL SIĘ

Jednym ze stałych polskich wystawców na targach InnoTrans jest spółka GRAW, dostawca urządzeń pomiarowych. W tym roku w Berlinie firma zaprezentowała swoją ofertę na wspólnym stoisku międzynarodowej Grupy Goldschmidt.

Fot. Kurier Kolejowy

Spółka GRAW jest znana głównie jako producent przenośnych mikroprocesorowych przyrządów pomiarowych dla branży kolejowej, stosowanych przez tysiące użytkowników w kraju jak i zagranicą. Ponad rok temu spółka dołączyła do międzynarodowej Grupy Goldschmidt. W konsekwencji tych zmian, w tegorocznej edycji targów InnoTrans w Berlinie, GRAW zaprezentował swoje produkty na wspólnym stoisku Grupy Goldschmidt.

– Przyjechaliśmy do stolicy Niemiec jako członek Grupy Goldschmidt, a więc nasze logo umieszczone było między znakami graficznymi innych firm tworzących Grupę. Goldschmidt jest znanym dostawcą technologii termitowego spawania szyn, a jego nazwa pochodzi od nazwiska wynalazcy termitu. Grupa Goldschmidt rozszerza obecnie zakres oferowanych na rynku kolejowym nowoczesnych technologii – opowiada Juliusz Grabczyk, prezes firmy GRAW.

Znaczącą część targowej ekspozycji zajęły urządzenia pomiarowe z cyfrowymi interfejsami, w tym dobrze znane polskim kolejarzom toromierze marki GRAW o rozszerzonej funkcjonalności. Urządzenia te zostały zintegrowane ze smartfonami i tabletami, aby zapewnia możliwość bezprzewodowego przesyłania informacji pomiarowych do bazy danych i ocenę wyników.

– Dzięki tej integracji, możliwe stało się podejmowanie odpowiednich decyzji jeszcze w czasie, gdy diagnosta nie skończył dokonywać pomiarów. Baza danych DARI jest zorientowana nie tylko na technologię spawanie termitowego, ale także na gromadzenie wyników pomiarów. Początkowo były to wyniki pomiarów prostości wykonanych zgrzein czy zmierzonych profili poprzecznych, a obecnie bada jest przystosowana również do gromadzenia wyników pomiarów z naszych toromierzy – dodaje Juliusz Grabczyk.

Na razie zintegrowano ze smartfonami i tabletami urządzenia spółki GRAW skierowane na rynki zagraniczne. Dzięki przynależności polskiej firmy do grupy około 20 firm z całego świata, GRAW  uzyskał dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu. Juliusz Grabczyk zapewnia jednak, że w najbliższej przyszłości podobne rozwiązanie, oparte na powiązaniu urządzeń pomiarowych ze smartfonami, zostanie zaprezentowane również na rynku krajowym. Szczególnie, że o celowości takiej integracji przekonują polscy diagności.

– Myślę, że możliwość zaprezentowania naszych produktów wśród innych produktów światowych dostawców dla branży kolejowej jest najlepszym wyjaśnieniem powodów przystąpienia GRAW do Grupy Goldschmidt, a tym samym potwierdzeniem trafności decyzji właścicielskich podjętych w zeszłym roku. Nowy wspólnik wniósł do GRAW nie tylko dostęp do nowych rynków, ale także nowe pomysły jak wykorzystać naszą technologię do wypełnienia portfolio cyfrowych urządzeń pomiarowych – dodaje prezes Grabczyk.

Podczas InnoTransu firma GRAW zaprezentowała światowej publiczności nie tylko nowości, ale też klasyczne urządzenia pomiarowe stosowane w naszym kraju. Jednym z nich był ręczny toromierz do torów i rozjazdów STI DTG. Goście targów w Berlinie mieli też okazję zobaczyć toromierze samorejestrujące wózkowe, oferowane w różnych wersjach. Podstawa wersja (TEC) mierzy geometrię torów, ale w zależności od wyposażenia urządzenia, może służyć też do mierzenia rozjazdów oraz do laserowych pomiarów profilu główki szyny lub skrajni.

– Ostatnio zrobiliśmy toromierz, który wygląda jak klasyczne toromierze, ale ma inną zasadę działania. Jest nim inercyjny toromierz iTEC przeznaczony do pomiaru geometrii toru i rejestracji wyników kontroli wizualnej stanu torów – mówi Juliusz Grabczyk.

Oprócz toromierzy, GRAW zaprezentował na targach urządzenie do pomiaru geometrii kół. To przenośne urządzenie do mierzenia odległości między płaszczyznami wewnętrznymi kół i parametru zużycia. Spółka jest także producentem dużych stanowisk pomiarowych, które instaluje się w zajezdniach pod podłogą. Pociąg przejeżdża przez stanowisko pomiarowe, a wyniki pomiarów są automatycznie rejestrowane w bazie danych. GRAW produkuje ponadto duże systemy pomiarowe, instalowane na pojazdach pomiarowych. Funkcjonują w wielu krajach u lokalnych zarządców infrastruktury.

PODZIEL SIĘ