III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

05 listopada 2018 | Źródło: SITK RP
PODZIEL SIĘ

„Rozwój diagnostyki szynowej = wzrost bezpieczeństwa przewozów i transportu na drogach żelaznych” - pod takim hasłem w dniach 17-19 października 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie Miedzeszyn odbyły się III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej – Warszawa 2018 (III SDIS – Warszawa 2018).

Fot.

Impreza jest organizowana cyklicznie co 3 lata przez:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie,
  • Instytut Kolejnictwa w Warszawie,
  • Klub Międzyzakładowy SITK RP przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie.

Spotkania te dedykowane są dla szerokiego grona specjalistów wyższego i średniego szczebla nadzoru związanych z technologiami diagnostycznymi i utrzymaniowymi nawierzchni szynowych zarówno kolejowych o różnej szerokości torów jak i tramwajowych oraz metra, zatrudnionych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i u innych zarządców infrastruktury oraz w firmach wykonawczych. W spotkaniach tych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technicznymi w omawianej dziedzinie oraz poznali trendy w zakresie diagnostyki infrastruktury. Dodatkowo mogli wymienić wiedzę na temat obowiązujących przepisów w tym zakresie. Tradycyjnie SDIS realizuje również misję szkoleniową i zawiera elementy warsztatów.

W tegorocznej edycji brało udział blisko 140 osób głównie z PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Metra Warszawskiego, kolei węgierskich, litewskich jak i przedstawicieli firm współpracujących i pracujących na rzecz zarządców infrastruktury szynowej z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Rosji. Impreza była objęta patronatem Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Prezentacje i pokazy Partnerów III SDIS – Warszawa 2018 nie ograniczały się do przedstawienia zakresu działalności swoich firm na rzecz kolejnictwa, lecz dotyczyły w szczególności przedstawienia nowych technologii, przyrządów,   aplikacji diagnostycznych i ich możliwości jakie pojawiły się w ostatnim okresie 3 lat i jakie wdrożono do pracy w Polsce, Europie i na świecie.

Przedstawiciel firmy Plaser&Theurer z Austrii zreferował możliwości pomiarowe prototypowego pojazdu diagnostycznego, typu EM 100 np. w dziedzinie obserwacji pracy toru bezstykowego podczas jazdy z dużą prędkością. Polska firma GRAW z Gliwic, omówiła i zaprezentowała w warunkach naturalnych, na torze pokazowym na stacji Warszawa Falenica - mini pojazd elektryczny Mototec przeznaczony do pomiaru geometrii toru i profilu szyn oraz skaner laserowy „SCORPION” umożliwiający bardzo dokładny pomiar profilu poprzecznego krzyżownic rozjazdowych na podstawie modelu 3D. Spośród 3 sztuk skanera „Scorpion” funkcjonujących na świecie, jedna sztuka jest w posiadaniu PKP Polskich Linie Kolejowych SA Centrum Diagnostyki. Pokaz możliwości produktów firmy GRAW uzupełniły urządzenia do kontroli geometrii kół taboru kolejowego.

Kolejny Partner – również polska firma GEOTRONICS z Krakowa, zaprezentowała w formie referatu i pokazu na torze w Warszawie Falenica możliwości i warianty wykorzystania rozbudowanego systemu pomiarowego Trimble GEDO do diagnostyki toru i obsługi prac inwestycyjnych i utrzymaniowych.

Przedstawiciel firmy PANDROL z Francji zaprezentował wybrane produkty na stanowisku wystawowym oraz zreferowała systemy mocowania szyn w torach kolejowych i metody pomiaru toru bezstykowego.

Członkowie Klubu Międzyzakładowego SITK RP przy PKP Polskie Linie kolejowe SA Centrum Diagnostyki, zaprezentowali i pokazali nowo wdrożone na polskich liniach kolejowych urządzenia i techniki badania degradacji powierzchni tocznej szyn – metodę badań wiroprądowych oraz falistości powierzchni szyny. Ponadto Centrum Diagnostyki w formie warsztatów dla diagnostów z jednostek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA i innych zainteresowanych, przedstawiło możliwości wykorzystania informacji zawartych w Bazie Danych Diagnostycznych prowadzonej przez  Centrum.

Odbyła się również debata w ramach forum dyskusyjnego na temat potrzeb rozwoju diagnostyki na polskich liniach kolejowych. Poruszono też konieczność akredytacji procedur wzorcowania przyrządów kolejowych, co było szczególnie podkreślone w jednym z referatów przedstawicieli Instytutu Kolejnictwa.

W III SDIS tematem przewodnim, była (re)profilacja szyn w torach (głównie metodą szlifowania) oraz diagnostyka wykonywana na potrzeby tych prac. Tematowi temu poświęcono jedną z sesji. Szczególne zainteresowanie tematem wynika z prac nad strategią reprofilacji i coraz powszechniejszej świadomości potrzeb wykonywania tych robót w Polsce na torach kolejowych i tramwajowych jak również z rozpoczynającej się takiej kampanii w Czechach, Węgrzech i Słowacji.

Platynowy Partner III SDIS – firma SPENO INTERNATIONAL SA ze Szwajcarii - światowy dostawca sprzętu i usług szlifierskich – zaprezentował zastosowania poszczególnych rodzajów szlifowania począwszy od  początkowego poprzez prewencyjny a kończąc na trybie naprawczym.   Przedstawiono również szczegółowo techniki szlifowania rozjazdów.

Przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa, Spółki PKP Polskie Linie kolejowe SA jak i kolei węgierskich w swoich referatach oraz podczas panelu dyskusyjnego, prezentowali swoje doświadczenia w temacie reprofilacji szyn, korzystając z tak licznej obecności przedstawicieli zarządców infrastruktury kolejowej, posiadających zróżnicowany poziom wdrożenia tego zagadnienia, a przede wszystkim specjalistów światowego dostawcy sprzętu i usług szlifierskich – firmy SPENO INTERNATIONAL SA ze Szwajcarii.

W dobie dążenia do unifikacji standardów technicznych obowiązujących u poszczególnych zarządców infrastruktury kolejowej w jednolity system europejski oraz zwiększania interoperacyjności transportu, miejmy nadzieję, że okazja w postaci III SDIS pozwoliła na wymianę doświadczeń i konsultacji ze specjalistami z firm pracujących na rzecz kolejnictwa, jednostek naukowych oraz z kolegami z innych zarządów infrastruktury szynowej, oraz została efektywnie wykorzystana przez diagnostów i innych pracowników utrzymania infrastruktury szynowej.

– Mamy nadzieję, że przyniesie wiele nowych, pożytecznych rozwiązań technicznych i informatycznych w diagnostyce i utrzymaniu infrastruktury szynowej potwierdzając hasło: „Rozwój diagnostyki szynowej = wzrost bezpieczeństwa przewozów i transportu na drogach żelaznych”, a organizatorom imprezy da inspirację do przygotowywania kolejnych IV Spotkań – komentują organizatorzy wydarzenia.

 

PODZIEL SIĘ